Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQVETIII/P-03/32 Improving the Quality of Vocational Education and Tr...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İklimlendirme alanında toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme olanağı bulduğu, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, istihdama hazır, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı bir eğitim sistemi kurmak.

Özel Amacı
1)Eğitim ve öğretimin kalitesini artırarak insan sermayesine yatırım yapmak için kurulum ve iklimlendirme alanında scvcd kurmak ve yenilikçi eğitim programları hazırlamak
2)tesisat ve iklimlendirme alanında mesleki eğitim öğretmenlerinin niteliğini ve mesleki eğitim öğretmenlerinin kapasitelerini artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımları desteklemek
3)iş dünyası temsilcileri, meslek kuruluşları, eğitim alanında çalışan STK'lar, tesisat ve iklimlendirme alanında mesleki ortaöğretim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliği yöntemleri oluşturmak

Beklenen Sonuçlar
1)kurulum ve iklimlendirme alanında scvcd kurulması
2)yenilikçi tesisat ve iklimlendirme eğitim materyalleri ve hizmet içi eğitim programları hazırlanması
3)iklimlendirme meslek öğretmenlerinin eğitim yoluyla kapasiteleri artırılması
4)iklimlendirme alanında mesleki eğitim eğitimine ilişkin iş dünyası ile eğitimi bir araya getirecek sürdürülebilir ağlar ve ortaklık mekanizması geliştirilmesi
5)iş dünyasının mesleki eğitimin önemi ve sağlanan imkanlar konusunda farkındalığı artırılması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Improving the Quality of Vocational Education and Training in Installation Technology and Air Conditioning Sector Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
kgbayraktar@outlook.com Tel:3124194571 Faks:3124195851