Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/23 DESOB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Sertifikalı işgücü geliştirerek ve kalite güvenceli değerlendirme ve onaylama süreçleri yoluyla yaygın ve örgün öğrenmenin onaylanmasını teşvik ederek Türk Ulusal Yeterlilik Sistemini güçlendirmektir.

Özel Amacı
- 2 ulusal mesleki standart ve 2 ulusal yeterlilik geliştirmek
- Toplumsal ve Bireysel Hizmetler sektörü altında TÜRKAK tarafından akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş ve yetki kapsamı 4 ulusal yeterlilikten oluşan DESOB VOC-Test Merkezi kurmak
- İlgili paydaşlar, iş arayanlar, çalışanlar ve işverenler arasında Ulusal Yeterlilik Sistemi konusunda farkındalık yaratmak.

Beklenen Sonuçlar
- Toplumsal ve bireysel hizmetler sektöründe 1 adet meslek standardı geliştirilecektir.
- Toplumsal ve Bireysel Hizmetler sektöründe 3 ulusal yeterlilik geliştirilecektir.
- TÜRKAK tarafından akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş, yetkilendirme kapsamı 4 ulusal yeterlilikten oluşan Toplumsal ve Bireysel Hizmetler sektörüne yönelik DESOB VOC-Test Merkezi kurulacaktır.
- 4 ulusal yeterlilik için soru bankası geliştirilecektir.
- DESOB VOC-Test Merkezi Portalı geliştirilecektir.
- DESOB VOC-Test Merkezi Personeline kapasite geliştirme eğitimleri (17024 ve değerlendirmeci eğitimi) verilecektir.
- Sektörel İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanacak ve yayınlanacaktır.
- Teknik Çalışma Ziyareti Raporu hazırlanacaktır.
- Akredite ve Yetkili DESOB VOC-Test Merkezi kurulacaktır.
- Kamu Spotu filmi hazırlanacaktır.
-Bilgilendirme ve tanıtım toplantıları ile farkındalık artırılacaktır.
- Tanıtım ve bilgilendirme materyalleri ile projenin görünürlüğü sağlanacaktır.Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği DESOB Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 DİYARBAKIR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
baydemir_2005@hotmail.com Tel:4122525690 Faks:4122525693