Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/55 Development of occupational standards and qualifications...
Proje Genel Bilgileri
Proje Sahibi Kurum: Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası
Proje Adı: Bilişim Teknolojileri Sektöründe Meslek Standartları ve Yeterliliklerin Geliştirilmesi ve VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi
Projemizin genel hedefleri;
Bilgi teknolojileri sektöründe nitelikli ve sertifikalı iş gücü geliştirmek, sektördeki eğitim ve istihdam arasındaki bağlantıyı desteklemek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu sağlamak.

Projemizin özel hedefleri;
1) İş gücü niteliklerini artırmak için bilgi teknolojileri sektöründe ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi
2) Uygun, şeffaf ve kaliteli bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin etkin, sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak için bilişim sektöründe “Mesleki Standartlar Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Test ve Sertifikasyon Merkezleri” (VOC-Test Merkezleri) kurulması

Projeden beklenen sonuçlar;
1) Bilgi teknolojileri sektörü ile ilgili dört ulusal meslek standardı ve dört ulusal yeterlilik hazırlanacaktır.
2) Dört yeterlilik için VOC-Test Merkezi kurulacaktır.
3) Ulusal yeterlilik sistemi konusunda artan farkındalık ve bilgi teknolojileri sektöründe mesleki sertifikasyonun önemi konusunda farkındalık yaratılacaktır.
Genel Amacı
Developing qualified and certified work force in information technologies sector, supporting the link between education and employment in the sector and enabling the coherence of the Turkish Qualifications Framework with European Qualifications Framework.

Özel Amacı
1-Development of national occupational standards and national qualifications in information technologies sector in order to increase work force qualifications 2- Establishment of “Occupational Standards Development Vocational Knowledge and Skills Testing and Certification Centres” (VOC-Test Centres) in information technologies sector in order to ensure the dissemination of efficient, sustainable and reliable National Qualifications System by enabling an appropriate, transparent and quality assured testing and certification structure.

Beklenen Sonuçlar
1) Four national occupational standards and four national qualifications related to information technologies sector will be prepared 2) VOC-Test Center will be established for four qualifications.3) Enhanced awareness on national qualification system and awareness on the significance of professional certification in the information technologies sector.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Development of occupational standards and qualifications and Establishment of VOC-Test Centre in information technologies sector Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2020 BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI (BİRLİK HABER-SEN)
birlikhabersenvoctest@gmail.com
Tel: 03122323030
Faks: 03122290560