Tüm Duyurular

Linkler
Katılımcı Öğretmen Seçim Formu
TREESP2.1.IQSES/216 The Science and Art of Entrepreneurship
Proje Genel Bilgileri
Günümüz dünyası ve geleceğe dair yapılan araştırmalar, öğrencileri hayata hazırladığını düşündüğümüz okulların 21.yy becerilerine paralel olarak farklı becerileri kazandırması gerektiğini, inovasyon odaklı düşünmenin önem kazanacağını, yeni mesleklerin ortaya çıkacağını göstermektedir.
Bu nedenle de kritik düşünme becerisi kazanacak olan kişilerin klasik çerçevenin dışında düşünerek girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi gerektiği öngörülmektedir.
Projemiz Nasıl Doğdu?

Bunlar göz önünde bulundurulduğunda Adana ilindeki kurumlar, öğretmen, veli ve öğrenciler girişimcilikle ilgili fırsatları tanıma ve ilgi alanlarına göre yaratıcılıklarını uygulamaya koyma anlamında eksik kalmaktadır. Bu nedenle de eğitimin her kademesinde girişimcilik eğitimine önem vermek; öğrencilerin kendi geleceklerini şekillendirecek bilgi, beceri ve tutumlarla onları desteklemek bölgemizin önceliklerinden olmalıdır.
Neyi Hedefledik?

Bu bağlamda, ’The Science and Art of Entrepreneurship’ projemiz sayesinde farklı sosyo-ekonomik gruplardan ve ilgi alanlarından gelen hedef gruplarımızın;

alışılmadık yeteneklerini ortaya çıkarmasına
kendi gelecekleri konusunda fırsat yaratmasına
sosyal eşitliğe duyarlı bireyler olarak yetişmesine

ortam hazırlama olanağı sağlayacaktır.

Hedef Grup:

*Adana Bilsemden 20 öğretmen

*Merkez 4 ilçeden bilsem öğrencilerinin okullarındaki ve farklı okul türlerindeki toplam 80 öğretmen

*İdareciler ve veliler

Beklenen Çıktılar:

*Öğretmen, idareci ve ailelerin girişimcilikle ilgili farkındalıkları arttırılması
*Eğitimler yoluyla Adana Bilsemden 20, diğer eğitim kurumlarından toplam 80 öğretmenin mesleki yetkinliklerinin arttırılması
*İyi uygulamaların transferinin saha ziyareti faaliyetler yoluyla sağlanması ve okullarda girişimcilikle ilgili kulüp/atölye planlanması
*Girişimcilik alanında öğretmenlere rehberlik edecek materyal hazırlanması
*İlgili tarafların (Bilsem, Okul, STK, MEB) işbirliği ağı genişletilmesi
*Girişimcilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için ortam ve donanım sağlanması (Adana Bilsem Medya ve İletişim Atölyesi)
*Yaygınlaştırma faaliyetleriyle yerel otoritelere ve halkın önemli bir kesimine ulaşılması

Materyal: Girişimci Eğitimcinin El Kitabı

Atölye etkinlikleri, proje ekibi tarafından ‘Girişimci Eğitimcinin Rehberi’ adı altında dijital kitap şeklinde OER (Open Education Resource: Ulaşıma Açık Eğitim Materyali) olarak ilgili paydaşlarla paylaşılacak, Bilim ve Sanat Merkezlerine ve diğer eğitim kurumlarına gönderilecek, ulusal ve uluslararası proje platformları ve sosyal medyadaki eğitim platformlarında paylaşılacaktır.
Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanacak?

Girişimci Eğitimciler’in bulunduğu her okulda ‘Girişimcilik Kulübü’ kurulması sağlanacak ve bu kulüplerin, yaptıkları çalışmaları Adana Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulacak olan Medya Atölyesinden podcast yayınlayarak duyurmalarına imkan sağlanacaktır.

Genel Amacı
Sanatsal ve bilimsel yaklaşımlarla girişimcilik becerileri geliştirerek eğitim ve öğretimde kaliteyi arttırmaya katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Bütünleştirici eğitime katkıda bulunmak için Adana Bilsem öğretmenlerinin ve merkez 4 ilçeden Bilsem’ deki öğrencilerin devam ettiği farklı okul türlerindeki öğretmenlerin sanatsal ve bilimsel yaklaşımlar yoluyla girişimcilik kapasitelerini ve farkındalıklarını arttırmak, ailelerin ve okula yöneticilerinin farkındalıklarını arttırmak, görünürlüğü ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla materyal, ortam ve ağ oluşturmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1-4 ilçeden farklı eğitim kurumlarındaki öğretmen ,idareci ve velilerin girişimcilik ile ilgili farkındalıkları arttırıldı.(toplam 880 kişi)
2-Bilsem’den 20,diğer eğitim kurumlarından toplam 80 öğretmenin girişimcilik kapasiteleri çeşitli eğitimlerle arttırıldı.
3-Girişimcilik alanında öğretmenlere rehberlik edecek materyal hazırlandı.
4-İlgili tarafların işbirliği ağı atölye çalışmalarıyla genişletildi.
5-Girişimcilik faaliyetlerinin devamı için ortam hazırlanarak sürdürülebilirlik sağlandı.
6-Yaygınlaştırma faaliyetleriyle yerel otoriteler ve halkın önemli bir kesimine ulaşıldı.
7-Nihai faydalanıcı olan öğrenciler ve akranlarıyla yapılan etki izleme faaliyetiyle sosyal uyuma ve bütünleştirici eğitime katkı sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği The Science and Art of Entrepreneurship Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 ADANA BİLİM VE SANAT MERKEZİ
gulbaharavci01@hotmail.com Tel:3222251901 Faks:3222251902