Tüm Duyurular

Linkler
Instagram
linkedin
169 Lot- Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Prog...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı, Uşak ilinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere mesleki eğitimler vererek mesleki yeterliliklerini artırmak, bölgemizdeki işletmelerde istihdam sağlamak, sosyal paydaşlar arasında sürdürülebilir işbirliği geliştirmek ve genç istihdamı konusunda kamuoyu duyarlılığını artırmaktır.

Özel Amacı
Projenin özel amaçları;
1-Ne eğitimde ne de istihdamda bulunan gençlere yerel ihtiyaçlara uygun olarak mesleki eğitimler vererek mesleki yeterliliklerini artırmak ve istihdama hazırlamak,
2-Bölgemizdeki sektörlerde istihdam edilecek gençlere mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlamak,
3-Bölgemizdeki sosyal paydaşlar, işletmeler ile eğitim kurumları arasında işbirliğini artırmak,
4-Genç işsizliğinin azaltılması konusunda kamuoyu bilinci oluşturmak ve duyarlılığı artırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1-Ne eğitimde ne istihdamda olan işsiz gençlere mesleki yeterlilikler kazandırılacak ve istihdama hazırlanacaktır,
2-Eğitim alanların kazandıkları mesleki yeterlilikler geçerli sertifikalarla belgelendirilecektir.
3-İşsiz gençlerin kişisel becerileri geliştirilecek ve iş hayatına enregrasyonları kolaylaştırılacaktır. ( Etkili İletişim kurma,CV Yazma ve Mülakat Teknikleri,Diksiyon, Müşteri Memnuniyeti ve Problem çözme)
4-NEET gençlerin; Motivasyon ve istikrar, Stratejik - Analitik Düşünme ve Özgüven gibi soft skill becerileri artırılacaktır.
5-Mesleki eğitime katılan NEET gençlere bölgemizdeki işletmelerde istihdam sağlanacaktır.
6- NEET gençlerine kariyer rehberliği, iş planlaması, iş arama, mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlanacak ve işe adaptasyonları kolaylaştırılacaktır.
7- Uşak İŞKUR ile işbirliği yapılarak, NEET gençlerin kişisel eylem planı hazırlama, iş arama, iş görüşmesi ve isitihdama hazırlanma becerileri artırlacaktır.
8- Lise ve üniversiteden mezun olacak öğrenciler için; İŞKUR faaliyetleri, açık işler, iş arama ve çalışma hayatına geçiş konularında bilgilendirme yapılacaktır.
9-Bölgemizdeki okullar, sanayi kuruluşları ve sosyal paydaşlar arasında sürdürülebilir işbirliği oluşturulacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lot- Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı - Ref. No. 169 Uşak Üniversitesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 UŞAK ÜNİVVERSİTESİ
incilay.yurdakul@usak.edu.tr Tel:2762212121 Faks:2762212230