Tüm Duyurular

Linkler
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.
Milli Eğitim Bakanlığı
Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
223 Let Safety Be Our Culture and Future Our Reward
Proje Genel Bilgileri
Güvenlik Kültürümüz Yarınlar Ödülümüz Olsun
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sunulan "Güvenlik Kültürümüz Yarınlar Ödülümüz Olsun" isimli projemiz hibe almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında Kayseri ilimiz başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesindeki illerimize de hizmet edecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi kurulacaktır.
Proje kapsamında 255 öğretmen, 6655 öğrenciye İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilecektir. 62 Mesleki eğitim veren okulumuzda ortam ölçümleri ve periyodik kontrol çalışmaları yapılacaktır. Projenin tanınırlığını arttırmak ve okullarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla Proje açılış toplantısı düzenlenecek ve öğrenciler arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yarışması" düzenlenecektir.
Proje iştirakçilerimiz Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. dir.
Genel Amacı
Kayseri’deki Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü kapsamında kapasitenin arttırılarak uyumlu ve kapsayıcı stratejilerin uygulanmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezi ve Ortam Ölçüm Laboratuvarı oluşturarak Kayseri’deki çok tehlikeli işyerlerine eleman yetiştiren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde makine, metal, metalürji, elektrik ve elektronik, kimya, inşaat, alanlarında eğitim alan öğrencilere İSG kültürü kazandırmak, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasını sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
- Proje açılış toplantısı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” semineri verilerek projenin tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında farkındalık oluşturmak
- Okul ve İşletmelere hizmet verecek İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Merkezinin kurulması
- Çevre Ölçüm Laboratuvarı ve Periyodik Kontrol laboratuvarının kurulması
- Meslek okulları için İş Kazası Takip Sisteminin oluşturulması,
- Yurtdışında "İleri Çevre Ölçüm Teknikleri" konusunda eğitim alınması
- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 45 öğretmen ve 355 öğrenciye İSG eğitimi verilmesi,
- 62 meslek okulunda çevresel ölçümlerin ve cihazların periyodik kontrollerinin yapılması,
- Öğrenci ve öğretmenlerin İSG Eğitim Merkezi ve Ölçüm Laboratuvarının ziyaretlerinin sağlanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Açılış tanıtım ve bilgilendirme toplantısı ve kapanış toplantısı isg eğitimleri, İSG bilgi yarışmasıyla Kayseri’deki Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü kapsamında kapasitenin arttırılarak uyumlu ve kapsayıcı stratejilerin uygulanmasına katkıda bulunulmuştur. 7400 kişiye Eğitim verilmiştir.
Kurulan iş Sağlığı Güvenliği Eğitim Merkezi ve Ortam Ölçüm Laboratuvarı Bölgemizde tüm kamu kurumlarına İSG eğitimi ve İş Ekipmanları periyodik kontrol hizmetine sürdürülebilir halde devam etmektedir. Ortam Ölçüm hizmeti vermek için akreditasyon süreci takip edilmektedir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lot- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) Let Safety Be Our Culture and Future Our Reward Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2021 HÜRRİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
hakan.yigit@meb.gov.tr Tel:3523360370 Faks:3523360370