Tüm Duyurular

231 Lot- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) Having M...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı, sosyal işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemi ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesi, uyumlu ve kapsayıcı stratejilerin uygulanmasına katkı sağlanabilmesidir.

Özel Amacı
Projenin özel amacı, Isparta ve Burdur illerinde madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri, üniversitelerden konunun uzmanı akademisyenleri, iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda ortak akıl üzerine politikalar üretmektir. Proje kapsamında, bir yandan iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasının hedef kitlesi olan işveren – işçi kesimlerinin ve toplumun bilinçlendirilmesini temin etmek, diğer taraftan konuya akademik pencereden yaklaşarak işyerlerinde iş kazalarının nedenlerini irdelemek ve kalıcı, sürdürülebilir kurumsal alt yapı oluşturabilmek ve kurumlar arasında oluşan işbirliğinin devam ettirilerek yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında iyi uygulamaların yerinde incelenerek ülkemizde yaygınlaştırılabilmesi çalışmaları özel amaçlarımız arasındadır.

Beklenen Sonuçlar
.Kamu Kurumları, STK ve OSB Yetkilileri, İşverenler ile Akademisyenlerin katılımıyla ortak akıl toplantıları yapıldı ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. 2. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda SGK personeli, İSG uzmanları ve akademisyenlerden yararlanılarak işçi sendikaları üyelerine, maden sektörü çalışan ve işverenlere kurumsal kasiteyi geliştirmeye yönelik bilinçlendirme eğitimleri yapıldı. 3. İlin değişik noktalarında ve OSB içerisinde afiş, broşür, el kitapları dağıtıldı, billboard reklamları verildi. 4. 20 Haftalık yerel TV programı yapıldı. 5.Yenilikçi uygulamalara yönelik Akıllı telefon uygulaması ile uzaktan eğitim ve iş kazalarına yönelik simülasyonlar (sanal gerçeklik ile) çalışan ve işverenler ile paylaşıldı. 6. Proje kapsamında Açılış ve Tanıtım Toplantısı, 2 ulusal 1 uluslararası çalıştay, 10 seminer ve 2 arama konferansı gerçekleştirildi. 7. Lise ve üniversite öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. 8. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyan örnek işletmelere, çalışanlara ve uygulayıcı kamu kurumlarına Kayda Değer Ödül Töreni düzenlendi. 9. İyi uygulama örneklerini yerinde görmek ve kurumlar arası iş birliği sağlamak amacıyla Almanya’ya teknik gezi düzenlendi ve kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı. OSB’ler bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon birimi kuruldu. İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık arttırıldı ve iş kazaları azaldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lot- İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (IOHS) Having My Job, Having My Safety Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
ademkorkmaz@sdu.edu.t Tel:2462101010 Faks:2462370431