Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/28 Enerji Sektöründe Antalya
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesine,
Eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine, yaygın ve gayri resmi öğrenimin onaylanmasına ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin (TYÇ) Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi(AYÇ) ile uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak projenin genel amacıdır.

Özel Amacı
Oc 1: Nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesine katkıda bulunmak için enerji sektörü altında UMS ve UY’ler revize etmek
Oc2: Nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesine katkıda bulunmak için VOC-TEST merkezi kurmak
Oc 3: Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeye katkıda bulunmak için HBÖGM modüler programları ile UMS’ler arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar yapmak


Beklenen Sonuçlar
Op1.1 Enerji sektörü altında seçilen UMS ( 6 adet) revize edildi.
Op1.2. Enerji sektörü altında seçilen meslekler için ulusal yeterlilikler(UY)
gözden geçirildi , gerekli ise revizyonlar yapıldı( en az 3)
Op 2.1. Voc-Test merkezi için kalite Yönetim sistemi kuruldu.
Op2.2. Seçilen 6 meslek için teorik ve performans soru bankaları hazırlandı
Op.2.3. Sınav merkezleri oluşturuldu/ sözleşme yapıldı.
Op2.4. Voc-Test merkezi için TÜRKAK’tan akreditasyon alındı.
Op 2.5. Voc-Test merkezi için MYK’dan yetki alındı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Enerji Sektöründe Antalya Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
murat.dinc@aesob.org.tr Tel:5069723427 Faks:5541370699