Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQVETIII/P-03/20 Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yo...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı

Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (Ertev)- Geleceğin Fabrikalarında Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Merkezinin Dijital dönüşüm; Akıllı Otomasyon Kontrol ve İleri robotik teknolojileri alanlarında kurulması, mesleki eğitim alt yapısının güçlendirilmesi, Mesleki öğretmenlerin Karma eğitim ile kapasitesinin güçlendirilmesi, Dijital dönüşüm; Akıllı Otomasyon Kontrol ve İleri robotik teknolojileri alanında Hizmet içi eğitim materyalleri ve programları hazırlanması, İş dünyasının ve toplumun mesleki eğitim konusundaki farkındalığının arttırılmasını destekleyecek faaliyetlerin organize edilmesi ile İş dünyasını ve mesleki ve teknik eğitim ile ilgili kurumları bir araya getirecek ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturularak kurumun işbirliği kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır

● Dijital dönüşüm; Akıllı Otomasyon Kontrol ve İleri robotik teknolojileri alanında sektörün ve mesleki eğitim sisteminin ihtiyaçlarının belirlenmesi,
● Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Merkezinin Dijital dönüşüm Akıllı Otomasyon Kontrol ve İleri robotik teknolojileri altyapısında kurulması
● Dijital Dönüşüm; Akıllı Otomasyon Kontrol ve İleri robotik Sistemleri Teknolojilerine ait, geleceğin fabrikalarını kapsayan hizmetiçi eğitim programlarının oluşturulması
● Geleceğin fabrikaları alanında Akıllı Fabrika Otomasyon sistemleri ve Robotlu üretim teknolojilerini içeren atölye ve laboratuvarların eğitim programlarına göre düzenlenmesi
● Karma Eğitim modeli

Özel Amacı
Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı- ERTEV Geleceğin Fabrikalarından Dijital dönüşüm; Akıllı fabrika Otomasyon Kontrol ve İleri Robotik teknolojileri olarak Akıllı Fabrikalar ve otomasyon, Robotik Üretim, alanlarında Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Eğitim Merkezinin kurulacaktır. Bu merkez Meslek öğretmenlerinin yeni teknolojiler ile ilgili bilgi birikimlerini ve uygulama kapasitelerini artıracaktır. Böylece mesleki eğitimin alt yapısının güçlendirilecektir. Kazandıkları becerileri okul ortamında öğrencilerine en iyi biçimde uygulayacaklardır. Mesleki öğretmenleri Karma eğitim (Teorik –proje uygulama- işbaşı eğitimi) ile kapasitesinin güçlendirilecektir. Okul Sanayi arasındaki farkın kapatılması için Dijital dönüşüm; Akıllı Fabrika Otomasyon Kontrol ve İleri Robotik teknolojileri alanında yeni eğitim materyalleri ve yeni programları hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle İş dünyasının ve toplumun mesleki eğitim konusundaki farkındalığının arttırılmasını destekleyerek geleceğin fabrikalarında nitelikli işgücüne ulaşım ve sanayinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. İş dünyasını ve mesleki ve teknik eğitim ile ilgili kurumları bir araya getirecek ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturularak mesleki eğitimin sorunlarına ortak çözüm önerileri ve uygulamaları gerçekleştirilecektir. ERTEV Vakfının işbirliği kapasitesinin artırılarak vakıf faaliyetlerini uygulama becerisi de yükseltilecektir.

Beklenen Sonuçlar
Mesleki Eğitimdeki Elektrik-Elektronik Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi Alanı Öğretmenlerine yönelik hizmetiçi Eğitim Programlarından 6 tane yeni oluşturuldu. Hizmetiçi Mesleki eğitimlerine 280 kişiye verildi.İşveren, Yönetici, DOSAB üyelerine ve STK yöneticileri ve Mesleki eğitim kurumu yöneticilerine yönelik bilinçlendirme seminerleri düzendi. Bilinçlendirme seminerlerinde 320 kişiye ulaşıldı. Geleceğin Fabrikalarında Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Eğitim Merkezi Modeli faaliyetlerini inceleme ziyaretlerine 200 kişi katılmıştır. Proje Yaygınlaştırma ve değerlendirme konferansında düzenlendi. Proje de 3 basın toplantısı, 1 Yerel Tv programına katılım sağlandı. Sosyal Medya Haber bültenleri 24 bülten gönderiye ulaşıldı.Proje Süresince Web sayfasında 9 güncelleme yapıldı. Afiş 40 adet ve Broşürler 1000 adet basıldı ve dağıtıldı.Proje değerlendirme ve yaygınlaştırma kitapçığından 1000 adet basıldı. 2 Ara Rapor 1 Nihai rapor düzenlendi
Uzun vadeli Etki: Geleceğin Fabrikalarında Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Merkezinin Kurulması ile Meslek öğretmenlerinin kapasiteleri güçlendirilecek, öğrencilerin nitelikleri geliştirilecektir. Böylece işgücü piyasasındaki nitelikli elemanların sayısı ve özelliği artırılarak, sanayinin rekabet edebilirliği yükseltilecektir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) Sectoral Centres For VET Competence Development (SCVCDS) At The Plants Of The Future Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ERMETAL TEKNOLOJİK EĞİTİMLER VAKFI
abdullahkilic@ertev.org.tr Tel:2248202000 Faks:2248202000