Tüm Duyurular

TREESP1.1OHSMS/P-03/104 Improvement of Occupational Health and Safety in Hospita...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirmek ve tıbbi ve tehlikeli atık toplama ve bertarafı alanında tutarlı ve kapsamlı stratejileri uygulamak.

Özel Amacı
1. Tıbbi ve tehlikeli atıklardan kaynaklanan ISG riskleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla atık toplama tesisi personelinin tıbbi ve tehlikeli atık toplama sürecine ilişkin bilinç düzeyi ölçülerek ve çeşitli çalışmaların bulduları üzerine broşürler hazırlanarak ilgili personele dağıtılacaktır.
2. İşyerlerinde güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla, atık toplama tesisi yöneticilerine ve çalışanlarına hastane kaynaklı atıklar konusunda ISG ile ilgili eğitimler verilecektir.
3. Tıbbi atık sektöründe Kişisel koruyucu Donanım kullanımına yönelik kapasite geliştirme amacıyla ilk olarak standartlar belirlenecek ve işveren ve çalışanlara eğitimler verilecektir.

Beklenen Sonuçlar

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Improvement of Occupational Health and Safety in Hospital - Borne Medical and Hazardous Waste Collection and Disposal Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 GERİ KAZANIM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ (GEKSANDER)
mesut@ekovar.com.tr Tel:3122153551 Faks:3122153552