Tüm Duyurular

Linkler
AFDem (Asbestten arınmış yıkım) Websitesi
AFDem (Asbestten arınmış yıkım) Twitter
AFDem (Asbestten arınmış yıkım) Youtube
AFDem (Asbestten arınmış yıkım) Instagram
TREESP1.1OHSMS/P-03/010 Asbestos Free Demolition - AFDem (Asbestten Arınmış Yıkı...
Proje Genel Bilgileri
Asbest insan sağlığına son derece zararlı, kanserojen etkileri olan bir maddedir. Ancak asbest bir yandan harika bir ısı yalıtımı maddesidir ve insan sağlığına zararı bilinmediği zamanlarda yapılarda sıkça kullanılmıştır. Yer ve tavan kaplamaları, pis su boruları, yangına dayanıklı yalıtım panelleri, kazanlar, kaloriferler, conta elemanları, derzler ve daha birçok yapı malzemesi asbest içerebilir. Asbest içeren binalarda yapılan her türlü tamirat, tadilat ve yıkım işlerinde asbestin havaya karışma ve çalışan işçilerin, hatta çevrede bulunan diğer insanların maruz kalma riski vardır. Ülkemizde yıkım işleri gerek kentsel dönüşüm süreci kapsamında gerekse hasarlı binaların yenilenmesi amacıyla aktif bir şekilde yapılmaktadır. Ancak yıkım işlerinde asbest tehlikesi hakkında yıkım firmaları, bina sahipleri ve toplum yeteri kadar bilgili değildir. Bu nedenle ülkemizde yıkım işlerinin çoğunluğu asbeste karşı gerekli önlemler alınmadan sağlıksız koşullarda (asbest sökümü olmadan) yapılmaktadır ve maruz kalan kişilerde sağlık sorunları ortalama 20 yıl sonra çıktığı için de bu konuya karşı gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. İşte AFDEM projesi bu problemin üzerine gidip farkındalığı arttırmak için hayata geçirilmiştir.
AFDEM Projesi üç bileşenden oluşmaktadır: Araştırma, Eğitim ve Yazılım geliştirilmesi. Projenin araştırma evresi literatür taraması ve ölçümler alınması gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Literatür taraması kapsamında asbest maddesi, insan sağlığına zararları, binalarda asbest bulunan yerler, uygun numune alma, ölçüm ve analiz yöntemleri, asbest sökümü, ilgili standartlar ve mevzuat gibi konular araştırılıp incelenecektir. Burada özellikle yurtdışındaki uygulamalar araştırılarak konu ile ilgili yabancı kurumlar ile bağlantılar kurulacaktır. Ayrıca İzmir’de önceden belirlenmiş yıkımı yapılacak binalardan ölçümler alınarak binalardaki asbest içeriği ile ilgili bilgi edinilecektir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile asbest ve yıkım işleri ile ilgili eğitim modülleri oluşturulacak ve projenin web sayfasında tüm toplum ile paylaşılacaktır. Ayrıca bu eğitim modülleri ile Türkiye’nin 5 şehrinde (pandemi koşulları dikkate alınarak) ve ayrıca çevrimiçi olarak eğitim amaçlı seminerler verilecektir. Eğitimlerin hedef kitleleri özellikle yıkım işleri yapan firmalar, bina sahipleri, belediye çalışanları ve genç mühendislerdir. Projenin son aşamasında ise ülkemizde yıkım işlerinde kullanılmak üzere bir mobil uygulama geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu uygulamadaki amaç uygulayıcılara yıkım işlerinde izlemeleri gereken (yasal ve teknik) prosedürler hakkında bir yol haritası çizmektir. Sonuç olarak ülkemizde yıkım işlerinin asbestten arındırılmış olarak yapılması için yapılan atılımlara bu proje destek olacak ve konu ile ilgili bilgi edinmek isteyenler için önemli bir kılavuz kaynak olacaktır.
PROJE KOORDİNATÖRÜ: Doç. Dr. Selim BARADAN, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
PROJE SÜRESİ: 18 Ay
PROJENİN AMACI: Türkiye'de gerçekleştirilen yıkım işlerinde karşılaşılan asbest maruziyeti tehlikesi hakkında ülkede farkındalığı arttırmak ve yıkım işlerinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yapılması için kılavuzluk yapmak.
Genel Amacı
Türkiye'de bina yıkım işlerinin asbest tehlikesinden tamamen arındırılmış şekilde gerçekleştirilmesi

Özel Amacı
Türkiye'de gerçekleştirilen yıkım işlerinde karşılaşılan asbest maruziyeti tehlikesi hakkında ülkede farkındalığı arttırmak ve yıkım işlerinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yapılması için kılavuzluk yapmak.

Beklenen Sonuçlar
- Yıkım işleri sırasında ortaya çıkan asbest tehlikesi hakkında ülke çapında farkındalığın artması
- Yıkım öncesinde izlenmesi önerilen asbest söküm prosedürlerinin hazırlanması
- Yıkılacak binalarda bulunan tahmini asbest miktarlarının belirlenmesi
- Yıkım öncesinde asbest sökümü ile ilgili verilmesi gereken kararlarda yardımcı olacak bir mobil uygulamanın geliştirilmesi.
- Yıkım işlerindeki potansiyel paydaşlara farkındalık eğitimi verilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Asbestos Free Demolition - AFDem (Asbestten Arınmış Yıkım) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2021 EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
sbaradan@gmail.com Tel:2323115170 Faks:2323425629