Tüm Duyurular

351 Development of Mining Occupational Safety Culture
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Mali İşbirliği çerçevesinde geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA (Instrument for Pre Accession - IPA)'nın 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı' altında fonlanan, özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi adlı operasyonun bileşenlerinden biri olan "İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı" geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir.

Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elazığ Esnaf Sanatkârları Odalar Birliği, Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Yıldırım Holding ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi hibe projesi 01/03/2021- 30/11/2022 tarihleri arasında yürütülecektir.
Genel Amaç : Temel ve mesleki eğitimler yoluyla çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusundaki becerilerinin arttırılması ve bölgemizdeki maden işletmelerine yönelik AB standartlarına uygun bir İSG eğitim merkezinin kurulması yoluyla iş kazalarının önlenmesini sağlamak .
Sonuç(lar) (Belirli hedef(ler))
1- Bölgemizdeki maden işletmeleri için temel ve mesleki eğitimler ile çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusundaki becerilerini artırmak ve AB standartlarına uygun bir İSG eğitim merkezi kurarak iş kazalarının önlenmesini sağlamak.
2- .Maden işletmeleri yöneticilerini İSG konusunda eğiterek ve kurumsal kapasiteyi artırarak iş kazalarını önlemek
3- Hedef grupların sendikalaşma, yenilikçilik ve kurumsal kapasitenin artırılması konularında farkındalığını artırmak.
Projedeki Hedef Kitleler: Projenin 14 aylık dönemi için proje faaliyetleri, proje ortakları ve iştirakçileri ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan zorluklar işbirliği ile aşılmıştır.
Genel Amacı
Presentation of work accidents by way of improvement of working conditions and by creating awareness of safety at work in mining enterprises in our region.

Özel Amacı
1.To provide preventation of work accidentsby increasing the abilities of workers about Occupational Health and Safety (OHS) by way of basic and vocational training and establishing a OHS training center that is relevant to EU standarts for mining enterprises in our region.
2. To prevent work accidents by training the managers of mining enterprises about OHS and increasing institutional capacity
3. To increase awareness of target groups about unionization, innovation and increasing institutional capacity

Beklenen Sonuçlar
1-To establish OHS training center in our school.
2-Fifteen profession teachers were raised as OHS experts.
3-The educators were trained about OHS in EU countries.
4-OHS training modules were prepared.
5-250 mining workers and 250 vocational high school students were trained about OHS.
6-Five conferences were given to target groups about innovation, unionization and increasing institutional capacity. 2000 flyers, 50 posters and booklet were prepared

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Op 1- Improving of OHS training center

Op 2- Training of vocational teachers about OHS

Op 3- Training of OHS specialists in EU countries

Op 4-ISG Preparation of training modular

Op 5 – Giving OHS training to miners,

Op 6 Giving OHS training to vocational high school students

Op7-Giving conferences to mine workers, employers and vocational high school students about unionization, innovation and increasing of institutional capacity

Op8. Publications for mine workers, employers and vocational high school students about unionization, innovation and increasing of institutional capacity
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.