Tüm Duyurular

145 Safety First for Decent Work and Our Future
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Maden sektöründe uyumlu ve kapsayıcı stratejiler geliştirerek ve İş sağlığı ve güvenliği koşullarını geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklik ile ele alarak bu alanda yaşanan iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak

Özel Amacı
Aydın’da maden sektöründe işverenlerde iş sağlığı kültürünün artırılmasına ve teknolojik araçların kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve Aydın’ı “En Güvenilir Marka Maden Kenti” haline getirmektir.

Beklenen Sonuçlar
1. Aydın ilinde Açık Ocak / Yer üstü Maden sektöründe faaliyet gösteren işverenlerde 2 adet seminer düzenlenerek iş sağlığı ve güvenliğine dair bilinç arttırılmasına katkı sağlanacaktır.
2. Aydın ilinde Açık Ocak / Yer üstü Maden sektöründe verilen eğitimler ile aileleri dahil olmak üzere 500 işçiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda 3 adet eğitim düzenlenerek farkındalık yaratılacaktır.
3. Proje kapsamında yapılan seminerler ile işveren ve İSG uzmanlarına yönelik 2 adet seminer ile farkındalık oluşturulacak ve kapasitelerinin artmasına katkı sağlanacaktır.
4. Sektörün iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin öğretilmesinde de kullanılacak nitelikte şev kayması, dinamit patlaması, iş makinaları ve kırma tesislerinde meydana gelen iş kazalarını daha gerçekçi bir ortamda deneyimlemeleri için sanal gerçeklik uygulaması geliştirilecektir.
5. Maden Sektöründe söz konusu alanda hazırladığımız animasyon filmi ve kamu spotu ile hedef grubun ve nihai yararlanıcının ilgisini çekerek, projenin kısa bir sürede geniş kitlere ulaşılabilirliği sağlanacaktır.
6. Proje kapsamında sektörün durumunu ve çözüm önerilerini içeren geniş kapsamlı bir fizibilite raporu hazırlanacaktır.
7. Proje için 1 adet açılış toplantısı, TR32 bölgesinde yer alan illerde toplam 3 adet bilgilendirme toplantısı, 1 adet çalıştay ve proje sonunda gerçekleştirilecek kapanış toplantısı ile projenin amaç ve etkisinin hedef kitleye etkin bir şekilde ulaşması sağlanacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projenin konusu, amaçları ve sonuç çıktıları İKGOP'un göstergelerine hizmet etmektedir. Program kapsamında iş Sağlığı ve Güvenliği alanında tanımlanan sorunlara ise proje faaliyetleri ve somut çıktıları ile katkı sağlanacaktır. Maden sektöründe iş sağlığı ve güvenliği standartlarının iyileştirilmesi için
Açık Ocak / Yer üstü Madenlerinde yaşanan kazaları önlemesine yönelik geliştirilen sanal gerçeklik uygulamasıyla işveren ve çalışanların olası iş kazalarını sanal ortamda deneyimlemesi bu sayede iş kazalarının boyut ve risklerinin farkına varmalarına katkı sağlanacaktır. Projenin çarpan etkisi ile ulusal çapta hazırlanacak benzer projelere alt yapı oluşturulacak ve örnek teşkil edecektir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Safety First for Decent Work and Our Future Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 AYDIN TİCARET ODASI
ilknurkaracayir@hotmail.com Tel:2562180909 Faks:2562128254