Tüm Duyurular

Linkler
Eğitim Videoları
284 Drilling HSO Improvement Project (DIMP)
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti’nin fon sağladığı; Düzce Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve MTA’nın iştirakiyle hayata geçecek olan DIMP DRILLING HSO IMPROVEMENT PROJECT - JEOTERMAL SONDAJ ALANINDA İSG'NIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Jeotermal enerji; kullanılan enerji kaynakları arasında yenilenebilir, ekonomik, çevre dostu ve doğal bir kaynak olması bakımından günümüz dünyasında önemli bir enerji kaynağıdır. Ülkemiz ise jeolojik ve coğrafi konumu itibariyle, aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal kaynaklar bakımından oldukça zengindir.

Jeotermal kaynakların aranması ve ortaya çıkarılması çalışmaları MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Sondaj çalışmalarıyla çıkarılan ve açılan kuyulardan elde edilen sıcak su, enerjiye dönüştürülmektedir.

Her işte olduğu gibi sondaj çalışmaları sırasında da uyulması gereken İSG kuralları bulunmakta, çalışma ve çalışanlar bakımından bu kurallar hayati önem arz etmektedir. İSG kurallarına çalışanların uyması gereğinin yanı sıra çalışanların ailelerinin de İSG kuralları konusunda farkındalığa sahip olması ve çalışan kişileri aile ortamında da kurallara uymaları konusunda teşvik edilmeleri önemlidir.

Projemiz kapsamında sondaj alanında İSG için teknik iyileştirme çalışmalarının yanı sıra sahada çalışanlar ve aileri için İSG eğitimleri verilmesini kapsamaktadır.
Genel Amacı
1- İş sağlığı ve güvenliği koşulları ve tutarlı ve kapsamlı stratejilerin uygulanması.
2- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliği için organizasyonun geliştirilmesi,
3- Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi,
4- işyerlerinde güvenlik kültürü oluşturulması,
5- kapasite geliştirme,
6- bilinçlendirme,
7- işverenlere ulaşmak,

Özel Amacı
8 adet sondaj alanı (sadece Marmara Bölgesi), 83 Mühendis, 91 İşçi ve yaklaşık 500 kişi taşeron işçisi, yaklaşık 1500 kişiye eğitim vermeyi planlanmaktadır. Marmara bölgesinde ortalama olarak 8 adet sondaj kampı bulunmaktadır. Bu kamplardan hidrojeoloji, jeotermal, radyoaktif, kamplar vardır. Ayrıca derin deniz sondajı da yapılabilmektedir. Farklı alanlarda çalışılan bu kamplarda ortalama 25-30 personel görev almaktadır. Ayrıca bu kamplara hizmet veren çeşitli alt taşeronlarda mevcuttur. Dolayısıyla sadece Marmara bölgesinde çalışan sayı 500 kişi civarına doğru artmaktadır. Bu kişilerin aileleri de göz ününde bulundurulduğunda ulaşılacak kişi sayısı 2000 ler düzeyindedir. Bu sayılarda kişinin bilinçlenmesini sağlamak daha sonra Türkiye genelinde ulaşılacak sayı için çok önemli bir altyapı olarak tespit edilmiştir.

Beklenen Sonuçlar
1- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi sahibi olan yöneticiler ve mühendisler,
2- iş kazalarını 0 puan düşürmenin mümkün olduğunu anlamak için, dünyada iyi örnekler görerek iş sağlığı güvenliğinin çalışma hayatına yerleştirilmesinin mümkün olacağı inancını arttırmaktadır.
3- İş Güvenliği eğitimleri ile bilinçli işçi ve işçi aileleri oluşturmak,
4- kişisel koruyucu teçhizatı düzenli kullanmak için bir kontrol sistemi kurmak ve çalışanları kişisel koruyucu teçhizat üzerine yerleştirilmiş vericilerle izlemek,
5- asit çamur havuzlarında ve asitlerin toprağa karışmasını önlemek için membran kullanmak,
6- gerilmiş halatların aşınmasının otomasyonla takibini sağlamak

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkılarıyla hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla T.C Düzce Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.