Tüm Duyurular

Linkler
Blog Yazıları
Podcastler
Dergiler
Proje web sitesi
Proje Instagram Sayfası
Proje Linkedin Sayfası
İş'te Psikososyal Risk Değerlendirme Uygulaması
Öğrenme ve Gelişim Platformu
Proje Tanıtım Filmi
13 Capacity Building of Occupational Physicians for the Assessment and Preventio...
Proje Genel Bilgileri
"Maden Sektöründe Çalışanların Psikososyal Risklerinin Değerlendirilmesi ve Önlenmesine Yönelik İşyeri Hekimlerinin Kapasitesini Geliştirme Projesi"

Başvurusu yapılan 400 çalışma arasından desteklenmeye değer görülen 37 proje arasında yer alan projenin saha çalışmaları Zonguldak’ta yürütülmektedir. 26 ay sürecek projenin toplam bütçesi 211.840,62 Avro olup, bu tutarın 23.154,18 Avro’luk kısmı İstanbul Bilgi Üniversitesi‘nin eş finansman katkısı olarak gerçekleşmektedir.
Amacımız

Proje kapsamında maden sektörü için psikososyal risk değerlendirme modeli ve ölçüm aracı olarak kullanıcı dostu bir “dijital aplikasyon” geliştirilecek. İşyeri hekimlerinin maden sektörü psikososyal riskleri hakkında ve bu ölçüm aracının kullanımı konusunda eğitilmesi için bir “çevrim içi eğitim platformu” hazırlanarak sahada tarama amaçlı uygulama yapmaları sağlanacak. Maden sektöründe yaşanan kazalara bağlı olarak sakatlanarak dezavantajlı hale gelen çalışanların deneyimlediği psikososyal riskler hakkında yaygın etki yaratmak üzere bir “belgesel” ve “kitap” hazırlanacak. Psikososyal risk değerlendirme ve yönetimi konusunda hazırlanacak “yönetmelik için rehber” ise bu alanda önemli bir kaynak olacak.

Psikososyal Risk Nedir?

Psikososyal riskler, bir kişinin psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip olaylar olarak ifade edilebilir. “İş’te psikososyal güvenlik” sloganı ile iş hayatındaki psikososyal riskleri vurgulayan bu proje, iş hayatından kaynaklanabilecek; yönetici ile olumsuz iletişim, çalışma arkadaşları arasında çatışma, işinde yükselme imkânı olmaması, ayrımcılık, iş yükü, işini kaybetme korkusu, yetersiz eğitim ve destek görmesi, işin zorluğu gibi çeşitli durumların, çalışanın psikolojik sağlığını ve sosyal hayatını olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini düşüreceğini belirtiyor. Proje kapsamında görüşülen maden işçilerinin ve sektördeki diğer uzmanların “kafası rahat çalışmak” ya da “içi rahat çalışmak” olarak ifade ettikleri psikososyal güvenlik kavramı, çalışanın can güvenliği ve hatta parçası olduğu organizasyonun verimliliği için de kritik konumda.

İçi rahat olmayan çalışanın aklındaki sorunları işine getirmesi, odaklanma sorunu ve dikkatsizlik hali gibi durumlar performans kaybına yol açacağı gibi, çeşitli kazalara neden olabilecek ihmallere ve dalgınlıklara da sebebiyet verebilir. Tüm bu bilgilerin ışığında gerçekleştirilen proje, Zonguldak havzasında özellikle doğası gereği zor çalışma şartlarına sahip olan maden işçilerinin, hangi psikososyal risklere sahip olduklarının analiz edilmesi ve desteklenmesi yönünde kapsamlı bir adım atıyor. Yer altında, zorlu şartlarda çalışan maden işçilerinin “kafası rahat bir şekilde”, yani psikososyal olarak güvende çalışabilmesi için işyeri hekimlerinin geliştirilmesi amacının yanında, tüm Türkiye genelinde ve hatta diğer sektörlerde de farkındalık yaratmak için çalışmaktadır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İşyeri Hekimleri Derneği sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.