Tüm Duyurular

290 Are You Aware?
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kayıtlı faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarının iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında iyileştirilmesi.

Özel Amacı
1. Random seçilecek 160 diş protez laboratuvarında çalışan işçilerin, silikozis başta olmak üzere ölümcül hastalıklara yakalanmalarının önlenmesine yönelik adımların tanımlanması. 2. Bu iyileştirme adımlarının ortalama 900 işçiyle pilot uygulamalarının yapılması.3. Elde edilen veriler doğrultusunda bu adımların yaygınlaşma modelinin hazırlanması. 4. Konuyla ilgili işçi, işveren ve aileleri başta olmak üzere kamuoyunun bilgilendiirlmesi.

Beklenen Sonuçlar
1.Hedef gruptaki diş protez laboratuvarlarında çalışan işçilere; sağlık tarama programı uygulandı ve takip yapıldı. 2.Çalıştıkları ortama ilişkin riskler belirlendi, tanımlandı. 3.Koşulların iyileştirilmesine yönelik adımlar tanımlandı. 4.Sağlığı geliştirme ile ilgili düzenlemeler, pilot uygulamalar yapıldı. 5. Bunların sonuçları ölçüldü. 6. İlgili sağlık kurumlarıyla sektördeki diğer özel kurumlara sunulacak öneri paketi hazırlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Çıktı 1: Mevcut durum analizi raporu: 2021'İN başına kadar 160 kurum ve 900 işçinin katılacağı bir rapor. Raporda ulaşılması istenen sonuçlar: İşçilerin araştırma süreçlerine katılım için olumlu tutumları. İşverenlerin projeye dahil olmak için istekli olmaları.

Çıktı 2: 2021'in sonuna kadar 50 işçinin 8 işverenin, 12 ile 20 arası eğitici ve kanaat önderinin katılacağı toplam 150 saat eğitimin yapılması hedeflenmektedir.

Çıktı 3: KOBİ kapasitesi geliştirme: 2021 sonuna kadar 8 kobi geliştirilecektir.

Çıktı 4: Kamuoyu farkındalığı artırma faaliyetleri: 2021 sonuna kadar basın medya ve radyoda 12 haber yapılacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Are You Aware? Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 INSAN SAĞLIĞI VE EĞTİM VAKFI
caglar.cuhadaroglu@gmail.com Tel:5415193602 Faks: