Tüm Duyurular

171 Safe Job, Safe Future
Proje Genel Bilgileri
Güvenli İş, Güvenli Gelecek
Genel Amacı
İş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesi, uyumlu ve kapsayıcı stratejilerin uygulanmasına katkıda bulunmak

Özel Amacı
1- İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren metal ve makina sanayi işletmelerinden belirlenen 20 İSG kurul üyesinin ve 300 işçinin İSG alanında farkındalıklarını arttırmak
2- İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda kurumsal kapasitesini geliştirmek

Beklenen Sonuçlar
1- İSG Kültürü ve Yaygınlaştırma Platformu Oluşturulması ve 4 adet toplantı gerçekleştirilmesi
2- 100 kişilik Açılış ve Tanıtım Toplantısı yapılması
3- 300 Çalışana İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi
4- 20 İSG Kurul üyesine kurul eğitimi verilmesi
5- İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bünyesinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Laboratuvarı Oluşturulması
6- Hatay ilinde beş mesleki ve teknik anadolu lisesi metal ve makine alanı atölyelerinde İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri gerçekleştirilmesi
7- 16 kişi ile Almanya’da 5 günlük Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirilmesi
8- 500 adet İSG Kültürü Konulu Kitapçık ve 1 adet Dijital İçerik hazırlanması
9- 250 kişilik Kapanış Toplantısı ve İSG Kültürü konulu Sempozyum yapılması


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- İSG Kültürü ve Yaygınlaştırma Platformu Oluşturuldu ve 4 adet toplantı gerçekleştirildi
2- 100 kişilik Açılış ve Tanıtım Toplantısı yapıldı
3- 300 Çalışana İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi
4- 20 İSG Kurul üyesine kurul eğitimi verildi
5- 1 adet İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Laboratuvarı Oluşturuldu
6- Hatay ilinde beş mesleki ve teknik anadolu lisesi metal ve makine alanı atölyelerinde İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri gerçekleştirildi
7- 16 kişi ile Almanya’da 5 günlük Teknik İnceleme Ziyareti gerçekleştirildi
8- 500 adet İSG Kültürü Konulu Kitapçık ve 1 adet Dijital İçerik hazırlandı
9- 250 kişilik Kapanış Toplantısı ve İSG Kültürü konulu Sempozyum yapıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Safe Job, Safe Future Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2021 İSKENDERUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
keremdeveci@hotmail.com Tel:3266142951 Faks:3266142950