Tüm Duyurular

163 Improvement of Occupational Health and Safety Support and Guidance System in...
Proje Genel Bilgileri
Proje İsmi: Mersin İlinde İş Sağlığı ve Güvenliği Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi

Sözleşme Makamı: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Faydalanıcı Kurum: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Proje Süresi: 18 Ay

Projenin Genel Amacı: Mersin sınırları içerisinde ve çok tehlikeli sektörlerde (inşaat, metal ve kimya) yer alan işveren (firmalar), çalışan ve bu sektörlere hizmet veren İSG uzmanları özelinde;
- İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusundaki farkındalıklarının arttırılması,
- İSG koşullarında bulunan mevcut olumsuzluklarının ortadan kaldırılması,
- AB standartlarına uygun olarak örnek İSG uygulamalarının ve yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Proje Kapsamında Yapılacak Temel Çalışmalar:

• Mersin’de Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Firmalar Özelinde İSG Mevcut Durum Analizi ve Örneklem Çalışmasının Yapılması
• Mevcut Durum Analizi Yapılan Firmaların İSG Yönetim Sistemlerinin AB Standartlarında Geliştirilmesi ve / veya Kurulması
• Eğitim, Seminer, Konferans ve Farkındalık Gibi Çeşitli Etkinliklerin Düzenlenmesi
• İSG Tarafları İçin Kullanıcı Dostu Rehberlerin Hazırlanması
• Mersin ilinde Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi Organizasyonunun Yapılması
• Çevrimiçi İSG Paylaşım ve Rehberlik Platformunun Kurulması
• MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik ve Yönlendirme Merkezi’nin Kurulması
• Özel Sektör Şirketlerinden Seçilecek Temsilciler İçin Uluslararası Sertifikasyon ve Uluslararası Ziyaret Programı Organizasyonu Yapılması

MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik ve Yönlendirme Merkezi:

- Proje uygulama süresi sonunda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında “MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik ve Yönlendirme Merkezi” isimli bir merkez kurulacaktır.

- İSG koşullarının analiz ve tespiti bahse konu merkez hizmetler arasında ilk sırada yer alacaktır. Analiz ve tespit çalışmalarının sonuçlarına göre danışmanlık, eğitim gibi çeşitli hizmetler geliştirilerek merkez tarafından sunulacaktır.

- Bahse konu hizmetleri en iyi şekilde sunabilmek için iş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kişilerden oluşturulmuş bir danışman havuzu merkez bünyesinde bulunacaktır.

- Ayrıca, proje kapsamında hazırlanan kullanıcı dostu rehberler merkez tarafından sürekli güncel tutularak, iş sağlığı ve güvenliği açısından ilgili tüm taraflara rehberlik edilecektir.


Genel Amacı
Within the boundaries of Mersin and the scope of very hazardous sectors (construction, metal and chemistry): increasing the awareness of all related parties for occupational health and safety(OHS), eliminating the existing negativities of occupational health and safety conditions and disseminating best OHS practices and methods in EU standards for all related parties are constitute the overall objective of this project.

Özel Amacı
1) Conducting a current situation analysis of OHS methods and practices for 60 private companies. 2) Organization of trainings, seminars and awareness campaigns for OHS parties 3) Organizations of international certification and international visit program for 10 representatives from the private companies 4) Improvement and/or establishment of OHS management systems of the private companies. 5) Preparation of user friendly guidelines for OHS parties 6) Establishment of an online sharing and guidance platform for OHS parties. 7) Organizing an international conference with the participation of private sector, university and relevant NGOs. 8)Establishment of “MCCI Occupational Health and Safety Guidance and Guidance Center”.

Beklenen Sonuçlar
1)Improvement of OHS management systems of at least 60 firms in very hazardous sectors in Mersin 2) Contribution to the establishment of an OHS culture by increasing the knowledge and awareness of OHS through trainings, seminars and conferences to be given to OHS parties. 3) At least 10 representatives from private companies will be professionally certified in the international field. 4) Preparation of guidelines to inform and guide OHS parties. 5) Establishment of an online platform in order to ensure that OHS parties reach effective and accurate information on OHS topics at any time.6) Establishment of MCCI Occupational Health and Safety Guidance and Guidance Centre

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Improvement of Occupational Health and Safety Support and Guidance System in Mersin Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2021 MERSİN TSO
kobi@mtso.org.tr |Tel:3242389500 | Faks:3242319697