Tüm Duyurular

89 Increasing traceability of OHS applications in underground coal mines with st...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Kömürlerin kendiliğinden yanabilirliğinin etüdü ile yeraltı kömür madenlerinde İSG risklerinin belirlenmesi, risk izlenebilirliği ve kazaları önlemeye yönelik alınacak tedbirlerin belirlenmesi

Özel Amacı
(1) Türkiye’deki yeraltı kömür madenlerinde kendiliğinden yanma ile ilgili etüt ve analizlerin yapılması, rezerv ve işletme bazında envanterlerin oluşturulması (2) Envanter bilgilerinin işletme bazında İSG risklerinin ortaya konması ve kazalara karşı alınacak tedbirlerin belirlenmesini sağlamak, (3) Oluşturulan envanterlerin belli aralıklarla güncellenerek İSG tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesine imkan sağlamak, (4) Yeraltı kömür ocaklarının çalışnalrı, işverenleri, denetmenleri ve kamuyoyunun konu ile ilgili bilinçlenmesini sağlayacak etkinlikler düzenlemek (5) Yeraltı kömür ocaklarının İSG Mevzuatı ve politikalarına uyumunu arttırmak, farkındalık yaratmak.

Beklenen Sonuçlar
(1) 126 yeraltı kömür ocağı içinden belirlenen damarlardan alınan örnekler laboratuvarda incelenecek ve yeraltı kömür işletmelerindeki kömür damarlarının kendiliğinden yanma riski belirlenecektir. Bu konuda bir risk haritası oluşturulacak ve damarın özelliklerine göre belirlenecek peryotlarda güncelleme yapılması için alt yapı oluşturulacaktır. (2) Teknik bir ziyaretle İSG uygulamalarında iyi örnekler değerlendirilecek ve yerel kömür ocaklarına adaptasyonu için yaklaşım geliştirilecektir. (3) Sektör aktörleri için bir çalıştay (kamu ve özel - 200 kişi davet edilecek) (4) Madencilik sektörü ile ilgili Üniversiteler ve STK'lar için bir seminer (50 kişi) (5) Kömür ocağı çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri (200 katılımcı).

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Increasing traceability of OHS applications in underground coal mines with study of the self-combustibility Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 MADEN SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
info@masis.org.tr Tel:3124738292 Faks:3124738292