Tüm Duyurular

27 Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler Elele
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Genel amaç, her yönden sorumluluğu teşvik ederek madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin önemi konusunda farkındalık yaratmaktır; İSG ile ilgili sorumluluk tüm ilgili taraflarca çoğunlukla görev olarak alınmamaktadır. Bu proje, aileler ve yerel toplum da dahil olmak üzere tüm taraflara güvenli bir iş yeri ile ilgili farkındalık yaratmak ve görevleri hatırlatmakla ilgilidir...

Özel Amacı
1- Her seviyede sendikalaşma, ticaret birliği hakları ve İSG ilişkilerinin -gelişmesini desteklemek
2- İşçi ve işverenlerin sendikalaşmasına katkı sağlamak
3- İSG denetim ve yönlendirme kapasitesini güçlendirmek
4- Hedef bölgelerde güvenlik kültürünü oluşturmak

Beklenen Sonuçlar
1- Sendikalaşma ile İSG arasındaki ilişki hakkında durum analizi
2- İSG’nin önemi hakkında farkındalığın işçi, işveren ve işçi aileleri arasında gelişmesi
3- ISG ‘ye ilişkin farkındalığın artması
4- İyi uygulamalardan öğrenilen dersler ve teşvik
5- Gölge İSG Uzmanları Olarak Eğitimli İşçi Temsilcileri

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dayanışma ile İş Güvenliği: İSG İçin İşveren, İşçi ve Aileler Elele Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI
madenisisgproje@gmail.com Tel:3122298931 Faks:3122298931