Tüm Duyurular

21 Job Health and Safety in Agricultural Chemicals
Proje Genel Bilgileri
Zirai İlaçlamalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi

Projenin Amaçları ve Hedefleri:
Projenin amacı tarım alanında çok tehlikeli sınıfta yer alan uygulamalarda İSG eğitimi faaliyetleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve saha çalışmaları ile Tarım alanı meslek öğretmenleri ve öğrencilerinde İSG farkındalığı oluşturmaktır. Projede, yapılacak seminer ile bölgede faaliyet gösteren hedef kitlenin bilgi ve becerilerini geliştirmek, olumlu davranış değişikliği sağlamak ve bölgede bir güvenlik kültürü oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması hedeflenmektedir.

Projenin Faaliyetleri:
- Meslek lisesine ait uygulama sahasında tehlike ve risklerin belirlenmesi için risk değerlendirmesi ve acil durum planı yapılması,
- Meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarım alanında İSG konusunda eğitim alması,
- Ayrıca meslek lisesinde sanal gerçeklik laboratuvarı kurularak öğrencilere uygulamalı İSG eğitimi verilmesi,
- Okulun sera ve açık tarım alanlarında öğretmenler tarafından öğrencilere güvenli saha uygulaması eğitimi verilmesi,
- Projede düzenlenecek seminer ile sektörde yer alan tüm tarafların bilgilendirilmesi,
- Kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu ile bilgilendirme dokümanlarının hazırlanması,

Projenin Çıktıları:
- Meslek lisesinde sanal gerçeklik laboratuvarının kurulması,
- Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerinin tarım kimyasallarının güvenli kullanımı konusunda eğitim alması ile bilgi ve farkındalıklarının artması,
- Sanal gerçeklik uygulamaları ve saha uygulamaları ile öğrencilerin bilinç ve becerilerinin artırılması,
- Seminer ile bölgede faaliyet gösteren hedef kitlenin bilgi ve becerilerini geliştirilmesi,
- Olumlu davranış değişikliği sağlamak ve bölgede bir güvenlik kültürünün oluşturulması,
- Hazırlanan bilgilendirme dokümanları ve kamu spotu ile kamuoyunda farkındalık oluşturulması,
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmak zorunda değildir.