Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/60 GPD VOC-Test Centre
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı

Bu projenin temel amacı, istihdamı kolaylaştırmak için ulusal ve uluslararası alanda tanınması gereken VOC-Test Merkezi sertifikasyonunu kolaylaştırarak ticaret perakende sektöründe nitelikli ve sertifikalı iş gücü geliştirmektir.

Özel Amacı
Spesifik hedef (ler) şunlardır:
Ticaret perakende sektörü için Ulusal Meslek Standartlarının (NOS) ve / veya Ulusal Niteliklerin (NQ) geliştirilmesi ve / veya revizyonu:
1. Kasiyer için BBS (Seviye 3) revize edilecek,
2. Mağaza Satış Alan Geliştirme ve Yerleştirme Uzmanı (Seviye 5) için NOS revize edilecek
3. Tanıtım elemanı için NQ (Seviye 3) geliştirilecek
4. Tanıtım sorumlusu için NQ (Seviye 4) geliştirilecek
Özellikle ticaret sektörü perakende sektörü için yetkilendirme kapsamı 4 (dört) NQ'dan oluşan bir VOC-Test Merkezi'nin kurulması:
1. Kasiyer (Seviye 3),
2. Mağaza Satış Alan Geliştirme ve Yerleştirme Uzmanı (Seviye 5)
3. Satış Danışmanı (Seviye 3)
4. Satış Danışmanı (Seviye 4)

Beklenen Sonuçlar

1. Yaşam boyu öğrenme, mesleki yeterlilikler ve uyum sağlama kapsamındaki eğitimlere katılanları hedefleyen yeni bir VOC-Test Merkezi kurulması
2. Mesleki test ve belgelendirme kuruluşlarının kurulması için kar amacı gütmeyen STK'lar ile ortaklığın geliştirilmesi
3. Perakende sektöründe işverenlerin ve çalışanların seminerler, kariyer günleri veya diğer etkinliklerle bilinçlendirilmesi
4. Ticaret sektörü perakende sektörü için en az 4 NOS ve / veya NQ'nun revizyonu ve / veya geliştirilmesi
5. Yenilik ve en iyi uygulamalar için VOC Test Merkezi süreçlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı
6. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programının (EESP SOP) yerine getirilmesine katkılar

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ticari perakende sektöründe ulusal ve uluslararası alanda tanınan nitelikli ve sertifikalı iş gücü geliştirmek için yeni bir VOC-Test Merkezi kuruldu
Ticaret sektörü perakende sektörü için Ulusal Meslek Standartları (NOS) ve / veya Ulusal Nitelikler (NQ) tümü geliştirildi ve / veya revize edildi
Mesleki test ve belgelendirme kuruluşları kurmak için kar amacı gütmeyen STK'lar ile ortaklık geliştirildi
Seminerler, kariyer günleri veya diğer etkinliklerle perakende sektöründe işverenlerin ve çalışanların bilinçlendirilmesi
Ticaret sektörü perakende sektörü için en az 4 NOS ve / veya NQ revize edildi ve geliştirildi
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği GPD VOC-Test Centre Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 GIDA PAREKENDECİLERİ DERNEĞİ-GPD
esayrac@gidaperakendecileri.org Tel:2122278542 Faks:2122278535