Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/17 GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM)
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Güneş enerjisi sektöründe nitelikli ve sertifikalı işgücünün geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, yaygın ve gayri resmi öğrenmenin geçerliliğinin teşvik edilmesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır.

Özel Amacı
Güneş enerjisi sektöründe 6 ulusal yeterliliğin revizyonunun desteklenmesidir. (Fotovoltaik Sistemler-15UY0208 (Seviye 3-4-5) ve Güneş Enerjisi Sistemleri-15UY0209 (Seviye 3-4-5))”. Bu bağlamda çalıştaylar sayesinde uzmanlar bir araya gelecek. Bir diğer özel hedef ise “Güneş Enerjisi Sektöründe VOC-Test Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi (15UY0208 ve 15UY0209 (Seviye 3-4-5)). Bu kapsamda eğitim faaliyetleri, soru bankası hazırlık çalıştayları, komite toplantıları, genel kadro toplantıları, demo sınavları yapılacaktır. TÜRKAK ve MYK akreditasyon için başvurulacak ve denetimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından bir merkez kurulacaktır. Kılavuzlara göre, teklif çağrısının önceliği, her sektör altında sınıflandırılan tüm sektörlerde VOC-TEST Merkezlerinin kurulmasını sağlamaktır. Bir diğer özel hedef olan “VOC-test merkezlerinin kurulması yoluyla güneş enerjisi sektöründe işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanması”dır. Projenin tüm faaliyetleri bu amaca hizmet edecektir. Güneş enerjisi alanında vokal test merkezi bulunmamaktadır. VOC sınav merkezinin kurulması, bu alanda sertifikalı personel istihdamının önünü açacaktır. Son özel hedef, “Nitelikli ve sertifikalı işgücü konusunda farkındalığın artırılması”dır.

Beklenen Sonuçlar
1.15UY0208 (Seviye 3-4-5) ve 15UY0209 (Seviye 3-4-5) ulusal yeterlilikler revize edilecektir. 2. Voc Test Merkezi kurulacaktır. 3. Güneş enerjisi sektöründe işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanacaktır. 4. Seminerlerle nitelikli ve sertifikalı iş gücü bilinci artırılacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği GÜNDER VOC-Test Merkezleri (GÜNDERMYM) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ
gundermym@gunder.org.tr Tel:3124181887 Faks:3124180838