Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/6 Vocational Qualification and Certification for the Electr...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
The project will provide the establishment of VOC-Test Centre for the Electric and Electronics sector, which will result in developing qualified and certified workforce, promoting validation of non-formal learning./

Bu proje, Elektrik-Elektronik sektörü için VOC-Test Merkezinin kurulmasını sağlayacak, bu da nitelikli ve belgeli iş gücünün geliştirilmesiyle sonuçlanacak ve örgün ve yaygın eğitimin doğrulanmasını sağlayacaktır.

Özel Amacı
The project aims to increase the number of certified workforce via establishment and operational of the VOC-Test Centre as well as to develop of national qualifications, revise occupational standart under Electric and Electronics sector. /

Proje kapsamında, VOC-Test Merkezinin kurulması ve işletilmesi ile sertifikalı işgücü sayısının artırılması, ulusal yeterliliklerin geliştirilmesi, Elektrik ve Elektronik sektöründe meslek standardının revize edilmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
1. National Qualifications in three occupations which are Electric Maintenance Personnel (3&4) and Transformer Bobbin Winding Worker (4) will be developed.
2. National Occupational Standart for Coil Winding Personnel (4) will be revised.
3. Theoretical and performance exam questions for 14 qualifications to be accredited and authorized will be prepared.
4. For each learning outcome in the qualification document at least 3 multiple choice, 20 practical set of questions, totally 3.360 theoretical and 280 performance exam set and relevant complementary testing examination materials and documents will be prepared.
5. VOC-Test Centre for the following National Qualifications;
*Electric Panel Assembler (3-4-5)
*Electric Maintenance Personnel (3-4-5)
*Electro-mechanic Assembler (3-4)
*Mechatronic Systems Operator (4-5)
*Automation System Assembler (4)
*Automation Systems Programmer(5)
*Coil Winding Personnel (4)
*Bobbin Winding Worker (4)

will be accredited by TURKAK and authorized by Vocational Qualifications Authority (VQA).
6. 210 VQA certification exams will be executed.
7. VQA Certificates will be issued for the candidates to be awarded.
8. Publications and social media broadcasts such as Project brochure for communication and dissemination and social media broadcasts through LinkedIn, Facebook and Instagram will be delivered. /

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Vocational Qualification and Certification for the Electromechanical Industry Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ELEKTROMEKANİK SANAYİCİLER DERNEĞİ (EMSAD)
emsad@emsad.org.tr Tel:3122844032 Faks:3122873765