Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/34 Aymes - Ayto Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı Gıda sektöründe nitelikli ve belgeli iş gücü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, örgün ve yaygın eğitimin geçerliliğinin sağlamak, Türkiye Yeterlilik Çerçevesinin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmaktır.

Özel Amacı
Gıda sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü ve Kurutma İşlemi Operatörü (teknolojik uygulamalar) mesleklerinin gerektirdiği bilgi ve becerilerin tanımlandığı Meslek Standartlarını ve Ulusal Yeterlilikleri hazırlamak; Bitkisel Yağ Üretim Operatörü, Fırın ve Unlu Mamüller Üretim Operatörü, Tadımcı ve Zeytinyağı Üretim Operatörü olmak üzere ulusal yeterliliği bulunan 4 alanda AYMES AYTO MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME MERKEZİNİ kurarak konu ile ilgili bölgemizde farkındalık ve bilinç yaratarak bu alanlarda sınav ve belgelendirme yapmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1.Proje ekibi kuruldu, proje ofisleri oluşturuldu, teknik çalışma grupları kuruldu ve Ekibe TS EN ISO/IEC:17024 Standardı ve MYK sınav belgelendirme yönetmeliği ve rehberleri ile ilgili eğitimler verildi.2.Gıda sektöründe Dolum ve Paketleme Operatörü ve Kurutma İşlemi Operatörü (teknolojik uygulamalar)alanlarında 4 adet standart/yeterlilik geliştirildi.3.Gıda sektöründe ulusal yeterliliği bulunan 4 alanda AYMES AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (voc-test)kuruldu 3.TÜRKAK tarafından akredite olundu ve merkez MYK tarafından yetkilendirildi.4.Hayat boyu öğrenme teşvik edildi. 5.Gıda Sektöründeki yeterlililklerin Türkiye ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine uyumu kolaylaştırıldı, sektörde konu ile ilgili farkındalık yaratıldı 6.Proje faaliyetleri AB normlarına uygun olarak izlendi ve raporlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje konusu amaçları ve sonuç çıktıları ile İKGOP'un göstergelerine hizmet etmektedir, hibe kapsamında tanımlanan sorunlara ise proje faaliyetleri ve sonuç çıktıları ile katkı sağlayacaktır.Proje belirlenen sektörde mesleki tanım, görev ve standart ve yeterliliklerin belirlenmesi ve kurulacak voc-test merkeziyle nitelikli ve belgeli iş gücü eksikliğinin giderilmesini sağlayacağından söz konusu hedef grubun ve nihai yararlanıcıların ihtiyaç ve sınırlılıklarına çözüm sunacaktır.Proje faaliyetleri aracılığıyla geliştirilecek meslek standartları ve yeterlilikler, kurulacak merkez ve bu çıktılara ulaşmak için gerçekleştirilecek özgün faaliyetler projenin sektöre kattığı yeniliklerdir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Aymes - Ayto Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 AYDIN TİCARET ODASI
ilknurkaracayir@hotmail.com Tel:2562180909 Faks:2562128254