Tüm Duyurular

TREESP2.3.TUYEP/P-03/3 Yenilenebilir Enerji Sektörü Mesleki Sınav ve Belgelendir...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Yenilenebilir Enerji Sektörünün Güneş Enerjisi alanı ve bu alana doğrudan ve dolaylı hizmet sunan ilgili iş sahalarında çalıştırılacak personellerin seçilmesi için UYS ile uyumlu sınav ve belgelendirme sistemi oluşturmak ve geliştirmek.

Özel Amacı
Ulusal meslek standartları kapsamındaki niteliklere sahip kişilerin Güneş ısıl sistem personeli ve Fotovoltaik Güç ve Sistem personeli mesleklerinde belgelendirilmesinin sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje yürütücüsü Kurum olan GAZBİR’in tecrübesinden faydalanarak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemeye dayalı bir projeyi başarılı bir şekilde tamamlamış olması ve Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanmasındaki sektörel öncülüğünün sınav ve belgelendirme konusunda da devam ettirilmiş olması.
2. Özelde Yenilenebilir Enerji Sektöründe, genelde tüm enerji sektörlerinde normatif esaslara dayalı belgelendirme kültürünün yaygınlaşması.
3. Sektör adına çalışan ve referans merkezi olarak kabul edilen bir mesleki sınav ve belgelendirme merkezinin; kalite güvencesi ve sürekliliği sağlanmış bir biçimde oluşması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Ulusal meslek standartları kapsamındaki niteliklere sahip kişilerin Güneş Isıl Sistem personeli ve Fotovoltaik Güç Sistem personeli mesleklerinde belgelendirilmesi sağlanmıştır.
2. Yenilenebilir enerji sektörünün Güneş ısıl sistem personeli ve Fotovoltaik Güç ve Sistem personeli meslekleri ile bu sektöre doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet sunan ilişkili sektörlerde iş güvenliğinin sağlanmıştır.
3. Güneş enerjisi alanında nihai tüketicilere güvenli enerji arzı sağlanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yenilenebilir Enerji Sektörü Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi (Enerji Merkezi) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 GAZBİR, TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ
makman@gazbir.org.tr Tel:2163888111 Faks:2163888110