Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQVETIII/P-03/59 EBSO Sectoral Centre of Excellence in the Area of Ele...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Türkiye'de herkesin erişebileceği, istihdam için yeterli yetkinlikleri sağlayacak, son yenilik ve gelişmeler doğrultusunda, işgücü piyasasının ihtiyaç/taleplerini karşılayan bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Özel Amacı
Elektrik ve elektronik teknolojisi meslek öğretmenlerine yenilikçi bir yaklaşımla mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, becerilerini geliştirmek ve sektörün beklentilerini karşılamak için hizmet içi eğitim vermek üzere Mesleki Eğitim ve Öğretim Alanında Sektörel Yetkinlik Geliştirme Geliştirme Merkezleri (SCVCD) kurulması,
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB), İzmir Büyükşehir Belediyesi (IBSB) Meslek Fabrikası ve EBSO'ya üye işyerleri ile işbaşı eğitimlerine destek verilmesi ve sektörün ihtiyaçlarına uygun nitelikli işçi istihdamı sağlanması yoluyla sektörel sahiplenme amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
Bu proje ile elektrik elektronik teknolojileri alanındaki 150 meslek öğretmeni ve 4 kişilik teknik ekibe yenilikçi metotlar ve güncel teknoloji standartlarına uygun ekipmanlarla mesleki ve teknik yetkinliklerini geliştirici hizmet içi ve iş başı eğitimleri sağlanacak ve sürdürülebilir bir yetkinlik geliştirme merkezi kazandırılacaktır. Eğitimler ve merkez için alet ve ekipman satın alınacak, hem teorik hem de ekipman kullanımı üzerine eğitim müfredatları ve e-materyal hazırlanacaktır. Proje kapsamında bir açılış toplantısı, çalıştay ve bir kapanış toplantısı düzenlenerek toplam 450 kişi bilinçlenecek, 500 kitapçık ve 500 tanıtım materyali hazırlanıp iş dünyası ve paydaşlara dağıtılarak proje sonuçları hakkında bilgilendirme ve destek sağlanacaktır. Katılımcılar ve basılı kitapçık ve tanıtım materyallerini alan 1000 kişi en az 5 kişi ile gidip konuşursa, düzenlenen toplantıların ve basım ve tanıtım materyallerinin çarpan etkisinin en az 6500 kişinin katılımını sağladığı düşünülebilir.
EBSO'nun web sitesinde bir web sayfası yayınlanacak ve e-öğrenme materyalleri proje web sitesinde paylaşılarak Türkiye'de konuyla ilgilenen herkesin erişebilmesi sağlanacaktır. Yaygınlaştırma planının başarılı bir şekilde uygulanması, Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi konusunda bilgi paylaşımı için iyi bir örnek oluşturacak ve proje sonrasında diğer sektörlere ilham kaynağı olacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği EBSO Sectoral Centre of Excellence in the Area of Electronic Technologies Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI (EBSO)
mustafa.kalyoncu@ebso.org.tr Tel:2324552900 Faks:2324839937