Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQVETIII/P-03/38 Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Y...
Proje Genel Bilgileri
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla üretimden sanayiye, istihdamdan ihracata kadar milli kalkınma hedeflerimize katkı sağlayan 60’ı aşkın makro projeyi hayata geçirirken, kentimizin de yeni bir eşiğe ulaşmasına imkân sağladık.
Bu kapsamda, BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi BUTGEM de iş dünyamızın nitelikli istihdam ihtiyacına cevap veren önemli projelerimiz arasında yer almaktadır. BUTGEM’de iş dünyamızın talepleri doğrultusunda düzenlediğimiz eğitimlerle her yıl binlerce gencimizi meslek sahibi yapmaktayız.

İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitim programlarını sürekli güncelleyen BUTGEM bünyesinde otonom sürüş ve elektrikli araçların başı çektiği küresel otomotiv sektöründeki yapısal değişime ayak uydurabilmek amacıyla “Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi (SCVCD)” projemizi hayata geçirdik.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Katılım Öncesi AB Mali Yardım Aracı (IPA-II 2014-2020) Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı kapsamında hayata geçirdiğimiz “Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi (SCVCD)” projesi ile mevcut eğitim altyapısının güçlendirilmesi, hizmet içi eğitim programları ve eğitim materyalleri hazırlanması, meslek öğretmenlerinin karma eğitim modeli ile kapasitesinin güçlendirilmesi ve toplumda mesleki eğitimin farkındalığını artıracak faaliyetlerin iş dünyası tarafından organize edilmesi hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Bu proje, BTSO tarafından BTSO Eğitim Vakfı-(BUTGEM)’de Yeni Nesil Araç teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) alanında Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin kurulması, mevcut eğitim altyapısının güçlendirilmesi, Yeni Nesil Araç teknolojilerine ait Hizmet içi eğitim programları ve eğitim materyalleri hazırlanması, Meslek öğretmenlerinin karma eğitim modeli ile kapasitesinin güçlendirilmesi ve Toplumda Mesleki eğitimin farkındalığını artıracak faaliyetlerin iş dünyası tarafından organize edilmesi ile kurumun mesleki eğitim paydaşları arasında işbirliği kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
●Yeni Nesil araç teknolojileri kapsamlı mesleki eğitim analizi ve eğitim niteliklerinin belirlenmesi,
●Sektörel Mükemmeliyet Merkezinde Yeni Nesil Araç Teknolojileri eğitim alt yapısının oluşturulması
●Yeni Nesil Araç Teknolojilerine (Elektrikli, Hibrit, Otonom) ait karma eğitim (Teorik-uygulama-işbaşı eğitimi) modeli hizmetiçi programlarının geliştirilmesi
●MEB Standart Hizmetiçi eğitim programlarına ilave yenilikçi eğitim programlarının onayının alınması,
●Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mükemmeliyet Merkezinin kurulması
●BTSO Eğitim Vakfı- Sektörel Mükemmeliyet Merkezinde Yeni Nesil Araç Teknolojilerine eğitim laboratuvarlarının oluşturulması sayesinde öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi
●Yeni Nesil Araç teknolojilerine ait (Artırılmış gerçeklik/ Sanal Gerçeklik / Karma Gerçeklik-AR/VR/XR) özelliğinde eğitim yazılımının oluşturulması
●Hizmet içi eğitim için Eğitim Materyali oluşturulması
●Yeni Nesil Araç Teknolojileri ile ilgili Eğitimcilerin ve uzmanların eğitimler alması ile bilgi birikiminin artırılması
●Meslek Öğretmenlerine hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
●Toplumda Mesleki eğitimin ve sunulan fırsatların önemi konusunda iş dünyası tarafından farkındalığın artırılması
●Yeni Nesil Araç Teknolojilerine yönelik Sektörel Mükemmeliyet Merkezi (SCoE) kurularak eğitim kurumları, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki işbirliğini artırılmasıdır

Beklenen Sonuçlar
Proje süresince 18 toplantı yapılacaktır,Proje İç ve dış izleme ekipleri oluşturulacaktır.Proje süresince İç izleme ekibi 4 toplantı,Dış izleme ekibi 2 toplantı yapılacaktır.İhtiyaç Analizi Olarak;Sektörel Eğitim İhtiyaç analizi, Mesleki Teknik Eğitim Kurumları Öğretmenleri Hizmetiçi İhtiyaç analizi, Mesleki Teknik Eğitim Kurumları Ekipman İhtiyaç Analizi,Yeni Nesil Araç teknolojilerine ait ders materyali ihtiyaç analizi uygulama anket ve tarama çalışmaları yapılacaktır.Yeni Nesil Araç Teknolojilerine (Elektrikli, Hibrit, Otonom) ait hizmetiçi eğitim programlarına ait 12 yeni program geliştirilecektir.Yeni Nesil Araç Teknolojilerine ait 12 program için Hizmet içi eğitim için Eğitim Materyali oluşturulacaktır.Yeni Nesil Araç Teknolojilerine ait 12 hizmetiçi eğitim programında 22 kurs düzenlenecektir.Toplam 400 katılımcıya ulaşılacaktır.Hizmetiçi eğitim belgeleri düzenlenecektir.Eğitim sonu değerlendirme raporları düzenlenerek Hizmetiçi eğitim etkinliği raporu oluşturulacaktır.Sektörel Mükemmeliyet merkezinin toplum tarafından bilinirliğinin artırılması için 24 bilinçlendirme etkinliği düzenlenecektir.Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mesleki Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Modeli faaliyetlerini inceleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir.Sektörel işbirliği ve sürdürülebilirlik amaçlı 5 protokol yapılacaktır.Eğitim Materyallerinden 500 adet, Toplumun mesleki eğitim konusunda farkındalığının artırılması amaçlı 1000 adet afiş, 5000 adet broşür basılarak dağıtılması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Tüm Türkiye’de görev yapan 1960 Öğretmenden 400 öğretmenin hizmet içi mesleki eğitim faaliyetlerine katılması planlanmaktadır
●MEB 334 Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından 110 kuruma eğitim yazılımı ve materyali desteği verilecektir.
●Mesleki eğitimde deneyimli sivil toplum kuruluşları ve Bursa’daki vakıflar ve derneklerden 12 kurum yararlanıcılar arasındadır.
●İş dünyası ve eğitim kurumlarının temsilcileri veBTSO -Otomotiv Alt Komitesi Üyeleri 883 firma üyelerinden 150 firma proje faydalanıcıları arasındadır.
30 adet Eğitim Videoları ile Hizmetiçi eğitimlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) New Generation Vehicle Technologies Sectoral Centre for VET Competence Development (SCVCD) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

© 2022 BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI