Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQVETIII/P-03/11 Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Y...
Proje Genel Bilgileri
Metal ve Metalurji Alanında Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi (Intech) Projesi ile yetkinlik bazlı, işgücü piyasasına duyarlı, ileri teknolojiye dayalı ve kaliteli eğitim sağlayan bir “Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi” kurulmuş olup Türkiye’deki meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin eğitilmesi yoluyla mesleki bilgi ve becerileri arttırılması sağlanmıştır. Böylece sektördeki eğitimin kalitesinin ve işgücünün (öğrencilerin) niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.
 Proje ile meslek liselerinin metal ve metalürji bölümü öğretmenlerine 3 boyutlu metal yazıcı, 3 boyutlu metal yazıcı ile uyumlu yazılım programları gibi son teknolojik cihazların ve programların yer aldığı, bu cihaz ve programlar ile ilişkili mesleki eğitimler verebilen bir “Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi” Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kuruldu.
 Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi için bir işletim modeli tasarlandı.
 Projenin eğitim müfredatının geliştirilmesi için yürütülen saha araştırması çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek eğitimi veren ortaöğretim kurumlarında görev yapan 720 metal ve metalurji öğretmenine mesleki bilgi ve beceri ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla anket uygulanmıştır.
 İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin belirlenmesine yönelik Ankara’da metal ve metalürji sektöründe faaliyet gösteren 50 mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmenin üst düzey yöneticileri ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 Öğretmenlere verilecek olan eğitimin müfredatı, tüm tarafların katılımı ile geliştirilmiştir. 17 Mayıs 2023 tarihinde, müfredatı belirlemek üzere, Proje İştirakçisi olan Gazi Üniversitesi'nin Taşkent Binası Konferans Salonu’nda bir Eğitim Müfredatı Geliştirme Çalıştayı düzenlenmiş olup söz konusu müfredat, saha araştırmasının ve bu çalıştayın sonuçları çerçevesinde geliştirilmiştir.
 Türkiye’nin çeşitli illerinden metal ve metalürji bölümü öğretmenlerinin katılım gösterdiği ve 20 hafta boyunca süren “Intech Projesi Toz Metalurjisi ve Eklemeli İmalat İş Başı Eğitim Programı” 14 Ağustos 2023 tarihinde başlamış olup eğitim faaliyetleri 30 Aralık 2023 tarihinde sona ermiştir.
 Proje kapsamında 200 metal ve metalürji öğretmeninin eğitime katılması hedeflenirken eğitim programı boyunca toplamda 206 metal ve metalürji bölümü öğretmeni, eğitim programına katılmış ve programı başarıyla tamamlamışlardır.
 20 hafta süren eğitimlerin her bir haftasında katılımcı öğretmenlere 10 saat teorik eğitim, 15 saat uygulamalı eğitim ve 23 saat işbaşı eğitimi verilmiştir.
 Sektör için nitelikli işgücü, son teknolojiye dayalı laboratuvar altyapısı ve Ar-Ge desteği sağlanması hedeflenen projenin faaliyetlerinin ve elde edilen çıktılarının yaygınlaştırılması için ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları iş birliğiyle ülkemizin 6 bölgesinde sanayinin gelişmiş olduğu birer ilinde yaygınlaştırma toplantıları gerçekleştirilmektedir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) Innovative Technical and Vocational Competence Development Center in Metal and Metallurgy Sector (In-TECH) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ANKARA TİCARET ODASI
muhammed.irgav@atonet.org.tr Tel:3122018333 Faks:3122018199