Tüm Duyurular

Linkler
İNTES WEB SAYFASI
Sosyal Medya Mesajı
Milli Eğitim Bakanlığı ile İmzalanan Sosyal medya Mesajı
Görkem Ökbay'ın METEK için verdiği röportaj
Sosyal Medya Mesajı İletişim Toplantısı Hakkında
Proje Açılış Toplantısı Duyurusu
Proje Açılış Toplantısı sırasında yayınlanan post
Proje toplantı sunumunun web sitesinde yayımlanma bilgisi
Web sitesi güncelleme
Sosyal Medya Mesajı
İnşaat Teknik Öğretmeni Fatih Mehmet Kaynak, @metekprojesi içerisinde yer alan Lider Yapı Öğretmenleri Projemize ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal Medya Mesajı faaliyet bülteni hakkında ve eğitimler
Eğitimlerin başlangıcı hakkında ilk sosyal medya mesajı
Hayat Boyu Eğitim
Linkedinde Pratik Eğitimler ile ilgili mesaj
Sosyal Medya Mesajı
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ziyareti
Lider Yapı Öğretmenleri projemizle İESP SOP Projeler Fuarındayız.
İnşaat Boyacısı Eğitimi İş Başı Ziyareti
TREESP2.1.IQVETIII/P-03/10 Leader Construction Teachers
Proje Genel Bilgileri
Lider Yapı Öğretmenleri Projesi, inşaat teknolojileri alanında görev yapan meslek öğretmenlerinin niteliklerini artırmayı ve güncel teknoloji ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmayı hedefler.
Lider Yapı Öğretmenleri Projesi'nin genel amacı, nitelikli inşaat meslek öğretmenlerini artırmak ve mesleki alanlarında kendilerini sektörel güncelleme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeleri amacıyla inşaat alanında Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi'nin kurulmasıdır. Bu nedenle, sektöre gerekli istihdamın sağlanması inşaat teknolojisi alanında nispeten daha önemli olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin inşaat teknolojisi/yapı tasarımı konularındaki işbaşı eğitimlerinde teorik bilgi yanında pratik beceriler kazandırılması da amaçlanmaktadır.
Genel Amacı
Nitelikli inşaat meslek öğretmenlerini artırmak ve mesleki alanlarında kendilerini sektörel güncelleme ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek amacıyla inşaat alanında Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezinin kurulmasıdır. Bu nedenle, sektöre gerekli istihdamın sağlanması, inşaat teknolojisi alanında nispeten daha önemli olacaktır. Ayrıca öğretmenlerin inşaat teknolojisi/yapı tasarımı konularındaki işbaşı eğitimlerinde teorik bilgi yanında pratik beceriler kazandırılması da amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
Proje sonunda eğitilen uzmanların istihdam üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi olacaktır. Mesleki öğretmen mesleki yeterlilik sisteminde aktif olarak yer alabileceğinden, istihdama doğrudan etkisi olacak. İstihdam üzerindeki dolaylı etki ise inşaat sektöründe yapılacak mesleki yeterlik sınavlarında doğru ölçüm yöntemleriyle belgelendirilenlerin çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. INTES Yapı Mesleki Yetkinlik Merkezi kurulması
2. Alçı Levha Uygulayıcısı , İnşaat Boyacısı ve iskele Kurulum Elemanı alt dalllarında kapsamlı ihitiyaç analiz raporları
3. İşletmelerde alçı levha uygulayıcısı, inşaat boya ve iskele kurulum elemanı alt dalllarında zenginleştirilmiş ve yoğun iş başı eğitim programları ile 150 yapı meslek öğretmenin eğitilmesi
4. İş başı eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin alçı levha uygulayıcısı, inşaat boyacısı ve iskele kurulum elamanı alt dallarında yeni özel öğretim materyali geliştirilmesi
5. Sanayi okul işbirliği sayesinde işbirliği network platform kurulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Leader Construction Teachers Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 TÜRKİYE İNŞAAT SANAYİCİLERİ İŞVEREN SENDİKASI (İNTES)
intes@intes.org.tr Tel:3124414350 Faks:3124413643