Tüm Duyurular

Linkler
Projemizin Sosyal Medya Hesapları
TREESP2.1.IQVETIII/P-03/6 Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yo...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle ortaya çıkan yeni bilimsel ve teknik gelişmeler, nitelikli işgücü ihtiyacını her geçen gün artırmaktadır. Söz konusu bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak işgücü piyasası sürekli değişmekte ve bu değişimler çalışanların herhangi bir işte istihdam edilebilmeleri için gereken mesleki nitelikleri de dönüştürmektedir. Bu bağlamda, teknolojik gelişmelerin dönüştürdüğü işgücü piyasasının yeni gereksinimleri doğrultusunda, mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerinin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılması söz konusu sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması için esastır.
Özellikle işbaşı eğitimler konusunda yaşanan eksiklikler, ilgili sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü arzının sağlanamamasına sebep olmakta ve bu durum çalışanların yetenek setlerinde kapanması güç açıklara neden olmaktadır.
Bu neticede, projenin genel amacı, toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme olanağı bulduğu, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen, istihdama hazırlayan, esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteye dayalı, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılmasını hedefleyen, öğretmenlerin mesleki içi eğitimleri kapsamında faydalanabileceği bir eğitim programı ile ders içerikleri oluşturmaktır.

Özel Amacı
Projenin özel hedefleri şunlardır;

• Makine teknolojileri ve denizcilik alanında Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi’nin kurularak burada verilecek eğitimler yoluyla öğretmenlerin niteliklerinin iyileştirilmesi ve bu sayede makine teknolojileri ve denizcilik sektörlerinde mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak,
• Makine teknolojileri ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek.

Beklenen Sonuçlar
Projenin Beklenen Sonuçları;

1. Proje Ekibinin kurulması.
2. 150 katılımcının iştirakiyle açılış toplantısının düzenlenmesi.
3. Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezinin kurulması.
4. Bir çalışma ziyareti düzenlenmesi.
5. 175 Mesleki Eğitim ve Öğretim Öğretmeninin Eğitim İhtiyaçları belirlenmesi. 6. Her birine 50 katılımcının iştirak edeceği 2 adet bir günlük sektörel toplantı düzenlenmesi.
7. Makine teknolojileri ve denizcilik sektörü ile ilgili eğitim materyalleri ve programları hazırlanması.
8. Teorik ve Pratik Eğitimlerin 175 Mesleki Eğitim Öğretmenine verilmesi.
9. E-öğrenme eğitim programı hazırlanması.
10. Her birine 100 kişinin katıldığı 5 bilgilendirme toplantısının düzenlenmesi.
11. Avrupa Mesleki Beceriler Haftasına 25 kişinin katılımının sağlanması.
12. Görünürlük materyalleri hazırlanması.
13. 200 kişinin katılımı ile kapanış toplantısının düzenlenmesi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Lot- Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) Improving the VET in Machine Technologies and Maritime Sector Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 TÜRKİYE LİMAN, DENİZ, TERSANE VE DEPO İŞÇİLERİ SENDİKASI (LİMAN - İŞ)
halukbayhan@limanis.org.tr Tel:3122317418 Faks:3122317419