Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/392 Strengthening Families in Special Education
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Özel gereksinimli çocuklar için özel eğitimin kalitesini artırmak

Özel Amacı
1- Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin ve personelinin aile destek hizmetleri ve eğitimsel değerlendirme araçları bakımından kapasitesini artırmak;

2- Kaynaştırma eğitiminde öğrenci sayısını artırmak için özel gereksinimli çocukların ailelerini güçlendirmek;

3- Özel eğitim öğretmenlerinin aile desteği konusundaki yeterliliklerini artırmak;

4- STK'lar ve halk eğitim kurumları arasında sürdürülebilir işbirliği yapmak.


Beklenen Sonuçlar
HEDEFLER 1- Aile destek hizmetleri açısından RAM'larin kapasitesini artırmak;

2- Eğitim ve donanım yoluyla RAM'larin eğitsel değerlendirme açısından kapasitesini artırmak;

3- RAM personelinin akranlara eğitim verme yeteneklerini artırmak;

4- Aileler için grup terapisi yapma konusunda RAM personelinin yeteneklerini artırmak;

5- RAM'lar tarafından destek hizmeti verilen aileler aracılığıyla özel gereksinimli çocukların
refahını artırmak;

6- Sürdürülebilir aile destek mekanizması için STK ve halk eğitim kurumları arasında işbirliği sağlanacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
ÇIKTILAR Proje ekibi (4 kişi) oluşturulacak

4 RAM için eğitim değerlendirme materyalleri temin edilecek

Bir eğitim programı uygulanacak

20 RAM personeli eğitilecek

120 aileye destek verilecek ve eğitim materyalleri verilecek

Bir izleme faaliyeti ve rapor çalışması yürütülecek

9 tür görünürlük aracı üretilip ve yaygınlaştırma etkinliği düzenlenecek
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Strengthening Families in Special Education Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 TOHUM OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
seda.ozturk@tohumotizm.org.tr Tel:2122447500 Faks:2122447504