Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/152 Touching Notes
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde müzik alanında öğrenim gören görme engelli öğrencilerin, eğitim hayatı süresince karşılaştıkları erişilebilirlik ve kaynak bulma sorunlarına çözüm üretmek; aynı zamanda akademisyen ve öğretmenler tarafından bu öğrencilerin başarılı olamayacakları şeklindeki yerleşen önyargıları kırmaktır.

Özel Amacı
Görme engelli müzisyenlerin; tüm müzik formlarında mürekkep baskılı bir notayı erişilebilir halde okumasını; aynı zamanda kimseden yardım almaksızın erişilebilir şekilde kendi çalışmalarını oluşturarak Braille veya mürekkep baskılı şekilde çıktısını almasını sağlamak için bir yazılım geliştirmek
Ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde en çok kullanılan Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk besteciler tarafından yazılan batı formlarındaki eserleri saptayarak proje kapsamında toplamda 1000 (bin) eseri kabartma yazıcıdan çıktı alınabilecek dijital (BRF) formatına dönüştürerek görme engelli müzisyenlere ve müzik eğitimi öğrencilerine ulaştırmak,
Braille nota basım merkezi kurarak, proje süresince 20.000 (yirmi bin) sayfa Braille notayı ihtiyaç sahiplerine kabartma baskı olarak göndermek,
30 görme engelli ve 40 gören müzik öğretmenlerine üretilecek yazılımın kullanımı konusunda eğitimler vererek daha kaliteli ve nitelikli ders içerikleri oluşturmalarına katkı sağlamak,
MEB’e bağlı okullarda ve üniversitelerde görev yapan müzik eğitimcilerine ve akademisyenlere bilgilendirme ve farkındalık seminerleri düzenleyerek görme engelli bireylerin müzik eğitimine kabul edilmeleri sürecindeki önyargıları ortadan kaldırmak,

Beklenen Sonuçlar
Görme engelli müzik eğitimcilerinin daha kaliteli ve nitelikli ders içerikleri oluşturabilir hale gelmesi,
Görme engelli müzik öğrencilerinin en çok sıkıntı yaşadığı eğitim sürecindeki kaynak ihtiyacı sorununun ortadan kalkması,
Görme engelli müzisyenler erişilebilir formatta kabartma nota edinebilir hale gelmesi,
Gelecek yıllarda müzik eğitimi alacak görme engelli bireylerin erişilebilir kaynak endişesinin son bulması,
Görme engelli bireylerin hiçbir sorunla karşılaşmaksızın müzik eğitimi veren kurumlardan eğitim alabilir hale gelmesi
Konu ile alakalı bireyler, kurum ve kuruluşlar nezdinde farkındalık yaratacak sürdürülebilir etkilerin ortaya konulması beklenmektedir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Touching Notes Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 EĞİTİMDE GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ
06aloguzhan@gmail.com Tel:3124181412 Faks:3124181412