Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/379 Society 5.0 For Gifted Education
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bu projenin çatı amacı eğitimin ve öğretimin kalitesini arttırmaktır. Özel amacı ise üstün yetenekli öğrencilerin gerçek ihtiyaçlarına yönelik özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır. Projenin önceliği proje konusu ile ilgili olarak öğretmenlerin kapasitesinin workshoplar ile arttırmak; proje koordinatör ve partneri olan 2 BILSEM'in laboratuvar ve sınıflarının eğitsel ekipman ve materyal açısından fiziksel koşullarını geliştirmektir.

Özel Amacı
Üstün yetenekliler eğitiminde "tasarım odaklı akıllı toplum" felsefesi hakkında bakış açısı oluşturmak

- Koordinatör ve Partner kurumlardan 10 BILSEM öğretmenini tasarım odaklı düşünme temelli proje yönetimi konusunda Belçika, Ghent Üniversitesinde eğitmek

- İzmir, Manisa ve Aydın illerindeki BILSEM'lerde çalışan 100 BILSEM öğretmenini tasarım odaklı düşünme temelli proje yönetimi konusunda eğitmek

- Toplum 5.0, tasarım odaklı düşünme, proje yönetimi, girişimcilik, finansal okuryazarlık, interdisipliner çalışma gibi konuları kapsayan bütüncül bir eğitim programı hazırlamak

- Proje kapsamında üretilen "tasarım odaklı düşünme" ders materyallerini (öğrenme nesnelerini) içerecek, tüm Türkiye ve dünya için kullanıma sunacak bir öğrenme ambarını (eğitsel web portalını) geliştirmek

Beklenen Sonuçlar
Toplum 5.0 felsefesinin gerektirdiği toplum olma özellikleri ile uyuşan üstün yetenekli bireyler yetiştirmek:

-Üstün bireyler farklı düşünme biçim ve kapasiteleri sebebi ile toplum içinde yalnızlaşıp ötekileşebilmektedirler. Özellikle okul hayatlarında yüksek düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirecek ortam bulamadıklarında potansiyellerini kullanamazlar ve kendilerini gerçekleştiremezler. Bu da çevreleri, aileleri ve kendileri açısından çeşitli psikolojik sorunlara sebep olmaktadır. Bu proje ile BILSEM'lerdeki üstün yetenekli öğrenciler öğrenme ihtiyaçlarına uygun proje temelli öğretim yaklaşımı içinde çalışmalar yapabilme fırsatı yakalayacaktır.

- BILSEM öğretmenleri, öğrencileri toplumsal ve ekolojik problemleri çözmeye yönelik projeler geliştirirken onlara tasarım odaklı düşünme temelinde etkin rehberlik yapabilecektir. Toplumsal sorunlara hassasiyeti olan üstün bireyleri topluma kazandırma konusunda yetkin olacaklardır.

- BILSEM öğretmenleri atölye derslerini dizayn ederken ders modülleri ve e-öğrenme nesnelerinden (dijital materyaller) geliştirilecek web portalı aracılığıyla faydalanabileceklerdir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Society 5.0 For Gifted Education Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 BORNOVA ŞEHİT FATİH SATIR BİLİM VE SANAT MERKEZİ
gokbenturgut@gmail.com Tel:2333758558 Faks:2323758557