05-06 Eylül 2023
07-08 Eylül 2023

Başvuranlardan 1 grubumuz 5-6 Eylül tarihlerinde diğer grup 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Program Beşiktaş İlçesinde görev yapmakta olan tüm öğretmenlere verilmekte olup seminer döneminde eğitim programına katılmak için formu doldurmanız gerekmektedir.

Başvuru için aşağıda yer alan ilgili formu online olarak doldurmanız gerekmektedir.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKf0iP-HklJa0o_VYvRcDmZP-XE2xcsBGdCzMteUXiKZdoQ/viewform

Programın Amacı

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) olarak öğretmenlerimizle-idarecilerimizle yürüteceğimiz bu faaliyette Özel eğitime ve Bütünleştirme/Kaynaştırmaya yönelik doğru yaklaşımlar kazanmaları, öğretmenlerimizin-idarecilerimizin okullarında-sınıflarında aynı yaklaşımları yaygınlaştırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yaratıcı Drama Uygulamaları yöntem olarak belirlenmiştir.Programın İçeriği

Programa başvuru yapmış kişilerle 3 gün uygulama şeklinde gerçekleştirilecektir. Program uygulamalı olup başvuru yapmış kişilerin etkinliğe rahat kıyafetlerle gelmesi beklenmektedir.


Programın Faydaları

Özel eğitime ilişkin tutum değiştirme programı, eğitimcilerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili evrensel değerleri geliştirir.
Mevzuat ve uygulama dayanaklarını geliştirir.
Engel türlerini tanıma ve program uyarlama becerilerini geliştirir.
Tutum ve yargıları değerlendirerek yeni bir bakış açısı kazandırma becerilerini geliştirir.
Kaynaştırma ortamlarını düzenleme becerilerini geliştirir.
Özel gereksinimli bireyler için toplum kabulünü arttıracak faaliyetler gerçekleştirme becerilerini geliştirir.
Yöntem olarak belirlediğimiz Yaratıcı Drama Uygulamaları sınıf yönetimi becerisinin artırılmasına ve tüm derslere uyarlanabilecek olan oyunlarla ders içeriklerinin zenginleştirilebilmesine katkı sağlar.
Öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin öğretilmesi konusunda yeni bakış açıları ve farkındalıklar edinilmesini sağlar.
Yaratıcı Drama, özgüveni ve farkındalığı yüksek, hayal gücü zengin, bağımsız düşünebilen bireyler yetiştirilmesinde öğretmenlere çok büyük katkılar sağlamaktadır.


Kimler Katılabilir?

Başvurular Beşiktaş ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenleri kapsamaktadır.Eğitim Tarihi

05-6

07-08

Eylül tarihlerinde 2'şer gün şeklinde 09:30/ 15:00 arasında gerçekleştirilecektir.Eğitim Yeri

Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi-İTÜ MTAL. Otopark imkanımız mevcuttur.Sertifikasyon

Katılımcılara AB ve MEB taraflarının olduğu Beşiktaş RAM Müdürlüğü E-İmzalı E-SERTİFİKA düzenlenecektir. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programları kapsamında Özel Eğitimde Yaratıcı Drama Yoluyla Tutum Değiştirme Semineri Katılım Belgesi MEBBİS sistemine işlenecektir.

Programın Amacı

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi ( RAM ) olarak eğitimde ve özel eğitimde doğru tutumların öğretmenlerde, eğitimcilerde ve çocukla çalışan uzmanlarda yerleştirilmesini çok önemli buluyoruz. Bu kapsamda Yaratıcı Drama Uygulamaları ile bu becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaya katılan kişilerin hem kendi tutum ve yaklaşımlarının geliştirilmesi hedeflenmekte hem de çocuklarla ve sınıflarında yaptıkları çalışmalarda Yaratıcı Drama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Programın İçeriği

Programa başvuru yapmış kişilerden yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerden sonra 1 gün program hakkında bilgilendirme 3 gün uygulama şeklinde 4 günlük çalışma gerçekleştirilecektir. Program uygulama odaklı olup başvurusu kabul edilen kişilerin etkinliğe rahat ve spor kıyafetlerle gelmesi beklenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Başvurularda Beşiktaş ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenlere öncelik tanınmakla birlikte ilçe dışından öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin de başvurusu kabul edilmektedir. Kontenjan durumuna göre geri dönüşler gerçekleştirilecektir.

Eğitim Tarihi

11 / 15 Nisan tarihleri arasında 4 günde gerçekleştirilecektir. Beşiktaştaki etkinlikler hakkında SMS le dönüş yapılacaktır.

Eğitim Yeri

Beşiktaş RAM ve Beşiktaş ilçesindeki okullarda gerçekleştirilecektir.

Sertifikasyon

Katılımcılara AB, MEB tarafların olduğu Beşiktaş RAM Müdürlüğü E İmzalı E Sertifika düzenlencektir.

Ücreti

Program tamamen ÜCRETSİZDİR.

Not: Programda ses ve video kaydı alınacaktır.

Ön Başvuru için TIKLAYINIZ: https://forms.gle/DV5F6piftJHML6gD8

Tutumlar Değişir Dünya Değişir Projemiz kapsamında yaratıcı drama uygulamaları eğitimimiz başlıyor.
20-21-22 Haziran 2022
22-23-24 Haziran 2022
27-28-29 Haziran 2022 tarihlerinde 3'er gün şeklinde gerçekleştirilecektir.

Program Beşiktaş İlçesinde görev yapmakta olan tüm öğretmenlere verilmekte olup seminer döneminde eğitim programına katılmak için formu doldurmanız gerekmektedir.

Başvuru için aşağıda yer alan ilgili formu online olarak doldurmanız gerekmektedir.
https://docs.google.com/forms/d/1Q6cg5eOlJKZXhXyh-eWC4ydtZS3gpmvasjjLImBjMR0/edit

Programın Amacı

Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) olarak öğretmenlerimizle-idarecilerimizle yürüteceğimiz bu faaliyette Özel eğitime ve Bütünleştirme/Kaynaştırmaya yönelik doğru yaklaşımlar kazanmaları, öğretmenlerimizin-idarecilerimizin okullarında-sınıflarında aynı yaklaşımları yaygınlaştırmaları hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yaratıcı Drama Uygulamaları yöntem olarak belirlenmiştir.Programın İçeriği

Programa başvuru yapmış kişilerle 3 gün uygulama şeklinde gerçekleştirilecektir. Program uygulamalı olup başvuru yapmış kişilerin etkinliğe rahat kıyafetlerle gelmesi beklenmektedir.


Programın Faydaları

Özel eğitime ilişkin tutum değiştirme programı, eğitimcilerin kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları ile ilgili evrensel değerleri geliştirir.
Mevzuat ve uygulama dayanaklarını geliştirir.
Engel türlerini tanıma ve program uyarlama becerilerini geliştirir.
Tutum ve yargıları değerlendirerek yeni bir bakış açısı kazandırma becerilerini geliştirir.
Kaynaştırma ortamlarını düzenleme becerilerini geliştirir.
Özel gereksinimli bireyler için toplum kabulünü arttıracak faaliyetler gerçekleştirme becerilerini geliştirir.
Yöntem olarak belirlediğimiz Yaratıcı Drama Uygulamaları sınıf yönetimi becerisinin artırılmasına ve tüm derslere uyarlanabilecek olan oyunlarla ders içeriklerinin zenginleştirilebilmesine katkı sağlar.
Öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilerin öğretilmesi konusunda yeni bakış açıları ve farkındalıklar edinilmesini sağlar.
Yaratıcı Drama, özgüveni ve farkındalığı yüksek, hayal gücü zengin, bağımsız düşünebilen bireyler yetiştirilmesinde öğretmenlere çok büyük katkılar sağlamaktadır.


Kimler Katılabilir?

Başvurular Beşiktaş ilçesinde görev yapmakta olan öğretmenleri kapsamaktadır.Eğitim Tarihi

20-21-22
22-23-24
27-28-29

Haziran tarihlerinde 3'er gün şeklinde 09:30/ 15:00 arasında gerçekleştirilecektir.Eğitim Yeri

Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi-İTÜ MTAL. Otopark imkanımız mevcuttur.Sertifikasyon

Katılımcılara AB ve MEB taraflarının olduğu Beşiktaş RAM Müdürlüğü E-İmzalı E-SERTİFİKA düzenlenecektir. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Programları kapsamında Özel Eğitimde Yaratıcı Drama Yoluyla Tutum Değiştirme Semineri Katılım Belgesi MEBBİS sistemine işlenecektir.

Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/374 Attitudes Change, World Changes
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
General Objective: Improving the Quality of Special Education Services for Inclusive Education

Özel Amacı
Special Objective(s):
1. Positive change of attitudes of school staff towards inclusive and special education
2. Developing teachers' knowledge and skills related to special education and / or inclusive education

Beklenen Sonuçlar
1. Positive change of attitudes of school staff towards inclusive and special education
1.1.The teachers and managers in our district should be willing to work in a cooperative and coordinated manner in accordance with the needs of the individual who needs special education.
1.2. The staff preparing Personal Education Plan (PEP) for the individuals who need special education should be willing to develop and apply these plans and have sufficient skills.
The administration should be willing and act as an entrepreneur to provide the necessary support to the educational staff responsible for the implementation of the PEPs prepared for individuals in need of special education.
Developing tolerance, cooperation and empathy skills of peer students in schools where there are students who need special education.

2. Developing teachers' knowledge and skills related to special education and / or inclusive education
2.1. Teachers should have knowledge about individuals with special needs.
2.2. Teachers should know how to prepare and apply PEP.
2.3. Teachers should have necessary knowledge about inclusive applications. (face-to-face and online teaching)
2.4. Teachers should have enough knowledge about how to deal with behavior problems of individuals with special needs.
2.5. Developing and adapting educational materials (event samples, resources, guides, etc.) for the needs to use in the inclusive education.
2.6. Developing e-learning platform

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Attitudes Change, World Changes Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 BEŞİKTAŞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
denizozdemirgokce@gmail.com Tel:2122272256 Faks:2122273046