Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/367 Turning Differences into Opportunities Through Integrated Ed...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin ve ailelerin farkındalık düzeylerinin arttırılmasıyla bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasıdır.

Özel Amacı
Aydın il sınırlarında özel yetenekli öğrencilerle çalışma potansiyeli olan öğretmenlerin ve ailelerin bütünleştirici eğitim ile ilgili farkındalıklarının, öğretmenlerin farklılaştırılmış bir sınıf ortamı oluşturma konusunda mesleki yeterliliklerinin artırılmasıdır. Faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların da eklendiği farklılaştırılmış etkinlik ve materyal kütüphanesinin kurulması ile öğretmenlere proje bittikten sonra da destek sağlanarak uygulamaların sürdürülebilir hale getirilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
- Öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, özel yetenekli ve olağan gelişim gösteren öğrencilerin ailelerinin farkındalık düzeyi artırılması,
- Yurtdışı işbaşı gözlem ziyareti ile örnek bütünleştirici eğitim uygulamaları incelenmesi,
- Özel yetenekli öğrencilerle çalışma potansiyeli olan öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri artırılması,
- Bilim ve Sanat Merkezleri bünyesinde oluşturulan etkinlik ve materyal kütüphaneleri ile projenin devamlılığı, sürdürülebilirliği artırılması beklenmektedir.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Turning Differences into Opportunities Through Integrated Education Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 AYDIN TİCARET BORSASI BİLİM VE SANAT MERKEZİ
ovguuozkan@gmail.com Tel:2562271122 Faks:2562271124