Tüm Duyurular

Linkler
HABERLERIMIZ
HABER
HABERLERİMİZ
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
Uygulama Evi Randevu Formu
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
HABER
TREESP2.1.IQSES/345 Better Together!
Proje Genel Bilgileri
Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması için Hibe Programı
(EuropeAid/162216/ID/ACT/TR)
BİRLİKTE İYİYİZ PROJESİ!
Genel amaç: Bu proje ile Samsun ili Tekkeköy ilçesindeki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında bütünleştirici eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak hedeflenmektedir.
Özel amaçlar:
Yönetici, öğretmen ve velilerin bütünleştirme eğitimi konusunda farkındalıklarını arttırmak,
Yönetici, öğretmenlerin motivasyonlarını yükseltmek,
Nitelikli bütünleştirme uygulaması BEP hazırlanmasına katkı sağlamak,
Öğrencilere çevre bilincini kazandırmanın yanı sıra sosyal etkileşim ve iletişimlerini arttırmak.

Hedef Gruplarımız:
İlçemizdeki
30 okul yöneticisi
185 öğretmen (sınıf, branş, özel eğitim)
22 rehber öğretmen
150 veli

Faaliyetlerimiz:
Okullarda çalışan öğretmen, idareci, okul çalışanları, özel gereksinimli çocukların ebeveynleri ve diğer ebeveynlere yönelik eğitim ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin uygulanması
Uygulama evi ile günlük yaşam becerilerinin eğitiminin geliştirilmesi
3 okulda Gezici öğretmen (sınıf içi yardım) görevlendirilmesi ile derslerin daha kaliteli geçirilmesi
3 adet ‘mobil hobi bahçesi’ ile öğrencilerin çevre bilincini geliştirmenin yanında sosyal etkileşim ve iletişimlerine katkıda bulunmak
300 parça ahşap eğitsel materyal ile özel eğitim öğretim uygulamasının kalitesinin arttırılması
E-BEP platformu ile BEP hazırlama ve örnek uygulamalar ile bütünleştirme uygulamalarının kalitesinin arttırılması
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Better Together! Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2021 KERİMBEY İLKOKULU/ORTAOKULU
deftop6167@hotmail.com Tel:3622668295 Faks:1222222222