Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/291 Social Emotional Natural Learning Steps for Inclusive Educat...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Overall objective of the action is to contribute to increasing the quality of special education services for inclusive education in our country in the fields of “social emotional learning” and “learning by doing at outdoor & nature classroom.”

Projenin genel amacı; ülkemizde kapsayıcı eğitim için özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına “sosyal duygusal öğrenme” ve “açık havada ve doğa sınıfında yaparak-yaşayarak öğrenme” alanlarında katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
1. To strengthen personal and professional competencies of teachers (classroom teachers, special education teachers, support education teachers, guidance teachers) and school managers in order to improve Social Emotional Learning (SEL) skills of students with and without special education needs (SENs).
2. To improve the competencies of teachers in terms of using inclusive& alternative teaching methods in natural learning environments.
3. To improve the physical environment and equipment of the school in accordance with the concept of inclusive education by focusing on the needs of students with SENs.
4.To contribute to the awareness of school staff, families and the society about inclusive education by organizing sportive, artistic, scientific and social events.
1. Özel eğitim ihtiyacı olan ve olmayan öğrencilerin Sosyal Duygusal Öğrenme (SDÖ) becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmenlerin (sınıf, özel eğitim- destek ve rehber öğretmenler) ve okul yöneticilerinin kişisel ve mesleki yeterliklerini güçlendirmek.
2. Doğal öğrenme ortamlarında kapsayıcı ve alternatif öğretim yöntemlerini kullanma konusunda öğretmenlerin yetkinliklerini geliştirmek.
3. Kapsayıcı eğitim anlayışıyla Özel Eğitim Gereksinimli (ÖEG'li) öğrencilerin ihtiyaçlarına odaklanarak okulun fiziksel çevresini ve donanımını geliştirmek.
4. Sportif, sanatsal, bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek okul personelinin, ailelerin ve toplumun kapsayıcı eğitim konusundaki farkındalığına katkıda bulunmak.

Beklenen Sonuçlar
Expected results:(1) School staffs’ effective use of SEL skills in communication& daily teaching practices; teaching and counselling methods for teaching of SEL competencies to students with/without SENs are increased. (2) Teachers’ effective use of inclusive teaching methods and techniques in natural learning environments are increased. (3) The awareness of school staff, families and the society about inclusive education are increased. (4) Progress in ways that support inclusive education in instructions, guidance, social-emotional and physical environment and equipment is achieved.

Beklenen sonuçlar: (1) Okul personelinin iletişimde ve günlük öğretim uygulamalarında SDÖ becerilerini etkin kullanımı arttı. Okul personelinin, ÖEG olan / olmayan öğrencilere SDÖ kazanımlarının öğretilmesi için öğretim ve danışmanlık yöntemlerini etkin kullanımı arttı. (2) Öğretmenlerin, doğal öğrenme ortamlarında kapsayıcı öğretim yöntem ve tekniklerini etkin kullanımı arttı. (3) Okul personelinin, ailelerin ve toplumun kapsayıcı eğitime ilişkin farkındalığı arttı. (4) Öğretim, rehberlik, sosyal-duygusal ve fiziksel çevre ile ekipman başlıklarında kapsayıcı eğitimi destekleyici ilerlemeler sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Social Emotional Natural Learning Steps for Inclusive Education Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 YATAĞAN TEK MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU
munevverayla@gmail.com Tel:2525727336 Faks:2525729308