Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/285 Development of Learning Environments in Special Education Se...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Genel hedef: İlimizde özel eğitim ve bütünleştirme eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılması

Özel Amacı
1-Özel eğitim hizmetlerinde öğrenme ortamları geliştirilmesi ve yeni stratejik plan hazırlanılması
2- İlimizde özel eğitimi alanı ile ilgili ağ ve ortaklıklar geliştirilmesi,
3- İlimizde özel eğitimi ile ilgili farkındalıkların arttırılması,

Beklenen Sonuçlar
1-Proje ofisi, tanı koyma ofisi, Elazığ RAM’da yüz-yüze ve uzaktan eğitim merkezi kuruldu.
2-Proje eğitimleri ve etkinlikleri için 10 öğretmen eğitildi.
3-Avrupa’ da bulunan 6 özel eğitim kurumlar ile ulusötesi toplantılar yapılarak stratejik plan geliştirildi.
4-Öğretmenlerin eğitimi için 5 eğitim alanında eğitim programı ve materyalleri hazırlandı.
5-Özel eğitim ve orta öğretim kurumlarında çalışan 500 öğretmen eğitildi.
6-Özel eğitim programlarında öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için 10 bilgisayar programı geliştirildi.
7.1- İlimizde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler, aileleri ve eğitimlerine katılan öğretmenler için ağ kuruldu.
7.2. İldeki sivil toplum kuruluşları ile bütünleştirme eğitim konusunda çalıştay düzenlenerek ve ortaklıklar geliştirildi.
8. Özel eğitim ile ilgili ilin tamamı bilinçlendirildi.
8.1-Projede özel eğitim hakkında 30 orta öğretim kurumunda 3000 kişiye konferans düzenlendi.
8.2-Özel eğitim ve engellilerin başarı hikayeleri ile ilgili TV programı hazırlanarak yerel kanalda gösterildi.
8.3-Özel eğitim ile ilgili kılavuz kitap hazırlanarak 3000 kişiye dağıtımı yapıldı.
8-4. Projenin açılışı ve kapanış toplantısı yapılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1- Elazığ RAM’ da (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tanı ofisi ve yüz yüze eğitim merkezi kuruldu.
2- Elazığ RAM’ da uzaktan eğitim merkezi kuruldu.
3- Projenin eğitim merkezi için Avrupa düzeyinde 10 eğitimciler yetiştirildi.
4- Eğitimcilerimiz 6 adet Avrupa'da eğitim veren özel eğitim kurumlarında toplantılar yapılması
5- Özel eğitim ile ile ilgili stratejik plan hazırlandı.
6-Projede öğretmenlerin eğitimi için eğitim programı ve modülü geliştirilmesi
7- Özel eğitim ve ortaöğretim kurumunda görev yapan 300 öğretmene yüz-yüze eğitim verildi.
8- Özel eğitim ve ortaöğretim kurumunda görev yapan 200 öğretmene uzaktan eğitim verildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Development of Learning Environments in Special Education Services Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ELAZIĞ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
sihirliaynam@hotmail.com Tel:4242474695 Faks:4242477795