Tüm Duyurular

Linkler
Instagram adresi
Proje iletişim maili
TREESP2.1.IQSES/282 Increase the Quality of Education for Gifted Students
Proje Genel Bilgileri
Increase The Quality Of Education For Gifted Students adlı Projemiz Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES) IPA II hibe programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Projemizin amacı gifted çocukların eğitimin kalitesini artırmaktır. Bu kapsamda gifted çocukların öğretmenlerine ve ebeveynlerine alana yönelik onbeş günlük eğitim, çalıştay, panel ve yurt dışında iş başı gözlem planlanmıştır.
Projemiz kapsamında kurumumuz öğretmenlerine 10 günlük Müfredat Modelleri, 5 gün Farklılaştırma/Zenginleştirme eğitimi velilerimize yönelik bir günlük “Ebeveyn Eğitimi” verilmiş, mayıs ayında Finlandiya’da iş başı gözlem yapılmıştır.
Mayıs 2023’e kadar öğretmenlerle bir çalıştay, çalıştay sonunda farklılaştırılmış etkinlikler kitapçığı üretilecektir. Şubat ayına kadar dört ülkede iş başı gözlem yapılacaktır.
2021 Kasım ayında başlamış, 2023 Nisan ayında bitmesi planlanan 18 aylık bir projedir.
Genel Amacı
Projemizin genel amacı özel yetenekli öğrencilere yönelik farkındalığı ve onların eğitim kalitelerini artırmaktır.

Özel Amacı
Eğitimlerle ve diğer faaliyetlerle ebeveynlerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin özel yetenekli öğrencilere yönelik farkındalılarını artırmak.
Öğretmenlerin özel yetenekli öğrencilerle ilgili müfredat modelleri ve farklılaştırma stratejileri hakkında bilgilerini artırmak.

Beklenen Sonuçlar
Kurumumuz öğretmenlerinin ve diğer eğitim kurumlarından 36 öğretmenin özel
yetenekliler alanında mesleki yeterliklerinin artırılması,
360 özel yetenekli çocuk ve akranın ebeveyninin özel yeteneklilere dair yeterliklerinin artırılması,
Türkiye'deki BİLSEM'lere dağıtılmak üzere "Farklılaştırma Kitapçığı" hazırlanması
3 atölyenin mobilya ve labaratuar malzemesi ile donatımı,
Ülkemizde özel yetenkliler alanında emek koyan akademisyenden eğitim alınması,
Bursa'da ve Türkiye'de Bilim ve Sanat Merkezleri arasında alanda iş birliği ağını
geliştirmek.
Yaygınlaştırma faaliyetleriyle özel yetenekli çocukların eğitiminin öneminin
bilinirliğini artırmak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Kurumumuz öğretmenlerinin ve diğer eğitim kurumlarından 36 öğretmenin özel
yetenekliler alanında mesleki yeterliklerinin artırılması,
360 özel yetenekli çocuk ve akranın ebeveyninin özel yeteneklilere dair yeterliklerinin artırılması,
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Increase the Quality of Education for Gifted Students Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 HALİL İNALCIK BİLİM VE SANAT MERKEZİ
muratdogan76@gmail.com Tel:2244533001 Faks:2244533002