Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/221 European Approach to Inclusive Vocational Education
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
1. Kaynaştırma/bütünleştirme eğitiminde ilimizde ve bölgemizde mesleki yeterlilikte kalite öncüsü olmak.
2. Okulumuz idareci ve öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine uygun eğitim metaryelleri hazırlama ve sunmadaki eksikliklerinin giderilmesi ve kapasitelerinin artırılması,
3. Eğitim ortamlarının kaynaştırma öğrencilerimiz için sağlık ve güvenlik açısından uygun hale getirlmesi,
4. Öğrencilerimizin birlikte, eşit şartlarda ve aynı ortamlarda eğitim – öğretim almaları konusunda ailelerde var olan ayrımcılık ve önyargıları yıkılması.

Özel Amacı
Kaynaştırma öğrencileri için uygun eğitim materyallerinin hazırlanması, sağlanması ve kapasitelerinin artırılmasında okulumuzun yönetici ve öğretmenlerinin eksikliklerinin giderilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
1.1. Avrupa okul ve kurumlarında kapsayıcı eğitim uygulamalarına yönelik kurs, seminer ve geziler sonucunda özel eğitim ihtiyaçları karşılanarak yönetici ve öğretmenlerimizin kapasiteleri artırılacaktır.
2.1. Sınıflarımız ve teknik eğitim atölyelerimiz kaynaştırma öğrencilerimiz için iş sağlığı ve güvenliği kuralları açısından uygun hale getirilecektir.
3.1. Kaynaştırma öğrencileri başta olmak üzere öğrenci velileri eğitim sürecinin her aşamasına dahil edilecek ve onlara gerekli eğitimler verilecektir.
3.2. Kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerin eşit ve uyumlu koşullarda yetiştirildiği kaynaştırma öğrenme ortamlarına yönelik olumsuz yaklaşım ve tutumlar ortadan kaldırılacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği European Approach to Inclusive Vocational Education Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 PİRAZİZ İSMAİL YÜCEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ekremsenel@hotmail.com Tel:4543613164 Faks:4543614505