Tüm Duyurular

Linkler
açılış toplantısı
etkinlik geliştirme çalıştayı
etkinlik geliştirme çalıştayı
etkinlik geliştirme çalıştayı
etkinlik geliştirme çalıştayı
etkinlik geliştirme çalıştayı
etkinlik geliştirme çalıştayı
TREESP2.1.IQSES/205 Diamonds of the Steppe
Proje Genel Bilgileri
BOZKIRIN ELMASLARI / DIAMONDS OF THE STEPPE
Projemizin genel amacı bölgede özel Yetenekliler Eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla tüm paydaşların katımını sağlayacak yeni modeller oluşturmak, teknikler ve metodolojileri uygulamak, öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek potansiyellerini üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olarak eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktır. Projemizin özel amaçları ise, Öğretmenlerin özel yeteneklilerin eğitimi alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla ülkemiz için yeni metodolojik araçların geliştirilmesi ve öğretmenlerin farklı disiplinler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki kapasitelerinin eğitici eğitimi yoluyla arttırılmasına katkı sağlamak; Özel yetenekliler için destek eğitim odalarında ve bilim sanat merkezlerinde kullanılmak üzere farklı disiplin alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla etkinlik ve materyallerin geliştirilmesi ve bunların e-öğrenme uygulamasıyla paylaşılarak yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak; BİLSEM’de eğitim alamayan özel yetenekli öğrencilere uygun eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, özel yetenekli öğrenci sayısının fazla olduğu 2 ilkokulda örnek destek eğitim odası oluşturarak özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamak ve diğer okullara örnek model oluşturacak yapılar geliştirmek; Sivas il merkezindeki tüm ilk ve ortaokullarda görev yapan yöneticiler ve her okuldan farklı kademelerden ve branşlardan öğretmenler ile özel yetenekli öğrencilerin ailelerine bu öğrencilerin özellikleri konusunda eğitimler vererek bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlamak; Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda faaliyet gösteren ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak diyalog geliştirmek ve sürdürülebilir bir iletişim kurmaktır.
Genel Amacı
Projenin genel amacı bölgede özel yetenekliler eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla tüm paydaşların katımını sağlayacak yeni modeller oluşturmak, teknikler ve metodolojileri uygulamak, öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek potansiyellerini üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olarak eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Projenin özel amaçları ise, öğretmenlerin özel yeteneklilerin eğitimi alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla ülkemiz için yeni metodolojik araçların geliştirilmesi ve öğretmenlerin farklı disiplinler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki kapasitelerinin eğitici eğitimi yoluyla arttırılmasına katkı sağlamak; Özel yetenekliler için destek eğitim odalarında ve bilim sanat merkezlerinde kullanılmak üzere farklı disiplin alanlarında yenilikçi yaklaşımlarla etkinlik ve materyallerin geliştirilmesi ve bunların e-öğrenme uygulamasıyla paylaşılarak yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak; BİLSEM’de eğitim alamayan özel yetenekli öğrencilere uygun eğitim ortamı oluşturmak amacıyla, özel yetenekli öğrenci sayısının fazla olduğu 2 okulda örnek destek eğitim odası oluşturarak özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesine katkı sağlamak ve diğer okullara örnek model oluşturacak yapılar geliştirmek; Sivas il merkezindeki tüm ilk ve ortaokullarda görev yapan yöneticiler ve her okuldan farklı kademelerden ve branşlardan öğretmenler ile özel yetenekli öğrencilerin ailelerine bu öğrencilerin özellikleri konusunda eğitimler vererek bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlamak; Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda faaliyet gösteren ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak diyalog geliştirmek ve sürdürülebilir bir iletişim kurmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1 Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda 18 eğitimci, eğitici eğitimi aldı. - 18 educators received trainers' training on the education of special talents.
2 Özel yetenekli çocuklarla çalışan 110 eğitimci, Özel yetenekliler Eğitim Programı Eğitimi aldı. - 110 educators working with gifted children received Special Talented Education Program Training.
3 Özel yetenekli çocukların eğitimi için 220 adet etkinlik, 44 adet materyal ve 1 adet e-öğrenme uygulaması geliştirildi. - 220 activities, 44 materials and 1 e-learning application were developed for the education of gifted children.
4 Sivas'ın iki ilçesinde, MEB standartlarına uygun olarak örnek 2 adet destek eğitim odası oluşturuldu. - Two exemplary support training rooms have been established in two districts of Sivas in accordance with MEB standards.
5 Sivas’ta özel yetenekliler, Bilsem ve Destek Eğitim Odası ile ilgili 2080 öğretmen, 208 idareci ve 1000 ebeveyn farkındalık eğitimi aldı. - 2080 teachers, 208 administrators and 1000 parents received awareness training about the gifted, Bilsem and Support Education Room in Sivas.
6 Görünürlük faaliyetleri kapsamında düzenlenen açılış ve kapanış toplantılarına toplam 600 kişi katıldı. - A total of 600 people attended the opening and closing meetings held within the scope of visibility activities.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1 Özel yeteneklilerin eğitimi konusunda 20 eğitimci, eğitici eğitimi aldı.
2 Özel yetenekli çocuklarla çalışan 111 eğitimci, Özel yetenekliler Eğitim Programı Eğitimi aldı.
3 Özel yetenekli çocukların eğitimi için 236 adet etkinlik, 52 adet materyal ve 1 adet e-öğrenme uygulaması geliştirildi.
4 Sivas'ın iki ilçesinde, MEB standartlarına uygun olarak örnek 2 adet destek eğitim odası oluşturuldu.
5 Sivas’ta özel yetenekliler, Bilsem ve Destek Eğitim Odası ile ilgili 2803 öğretmen ve idareci ile 147 ebeveyn farkındalık eğitimi aldı.
6 Görünürlük faaliyetleri kapsamında düzenlenen açılış ve kapanış toplantılarına toplam 645 kişi katıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Diamonds of the Steppe Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 SİVAS BİLİM VE SANAT MERKEZİ
diamondsofthesteppe@gmail.com
Tel:03462271010