Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/124 Special Education is Getting Stronger in Uşak
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Uşak'ta Özel Eğitim Güçleniyor hibe programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Söz konusu projenin toplam bütçesi 127.404.00 Avro olup bu tutarın 12.740.40 Avro' luk kısmı Uşak Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin eş finansman katkısıdır. Uşak'ta Özel Eğitim Güçleniyor projesi, program kapsamında Uşak Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmektedir.
Uşak'ta Özel Eğitim Güçleniyor projesi, "İstahdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı (İESP SOP)" kapsamında yürütülmektir. Projenin genel amacı Uşak şehrinde özel eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır. Projenin özel hedefleri özel eğitim sürecindeki paydaşların (okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ) risk grubundaki öğrencileri belirlemesi, bu öğrenci için erken müdahale ve bireyselleştirilmiş eğitim programları( BEP) hazırlama becerisinin arttırılması, hedef öğrenci grubuna yönelik mataryel geliştirme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca ebeveynlere, özel gereksinimli olan bireyler hakkında farkındalık kazandırılması amaçlamaktadır.
Genel Amacı
The overall aim of the project is to improve the quality of special education services in the city of Uşak.

Özel Amacı
The specific objectives of the project are (1) to increase the skills of preschool teachers to identify students in the risk group, (2) to increase the knowledge and skills of classroom teachers about inclusive education and informal assessment tools; Increasing the skill of preparing intervention programs and individualized education programs for students in the risk group, (3) Increasing the level of awareness of parents about individuals with special needs, (4) Increasing teachers 'material development skills for individuals with special needs, (5) Providing information about teachers' carrying out special education services in Europe. and to raise awareness and (6) to support schools' resource rooms in terms of materials.

Beklenen Sonuçlar
1-Trained to 80 classroom teachers.
2-Trained to 80 preschool teachers.
3-Seminars were given to 200 parents.
4-Support education room materials were received from 30 schools.
5-10 materials participated in the material development competition for special education students.
6-18 teachers participated in the awareness trip abroad.
7-150 people were expected that attend the opening meeting.
8-150 people were expected that attend the closing meeting.
9-Amsterdam study visit report was expected to prepare by the end of January.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Trained to 80 classroom teachers.
2-Trained to 80 preschool teachers.
3-Seminars were given to 203 parents.
4-Support education room materials were received from 30 schools.
5-11 materials participated in the material development competition for special education students.
6-20 teachers participated in the awareness trip abroad.
7-152 people attended opening meeting.
8-150 people attended closing meeting.
9-Amsterdam study visit report was prepared.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Special Education is Getting Stronger in Uşak Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 UŞAK REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
yavuz.b.ertas@gmail.com Tel:2762233996 Faks:5446265006