Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/108 Innovative Educational Methods and Materials for Special Edu...
Proje Genel Bilgileri
Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde uygulanmakta olan 'Özel Eğitim İçin Yenilikçi Eğitim Metotları ve Materyalleri' adlı projemiz Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığından 120.502 Avro mali destek almıştır.
Proje Amaçları: İstanbul'da özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkı sağlamak için
1.Özel yetenekli öğrencilerin, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi öğrencilerinin, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde kaliteyi artırmak,
2.Özel eğitim alanında çalışan 120 öğretmene özel yeteneklilerin eğitimi, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi konusunda eğitimler vermek, 140 öğretmene yeni beceriler kazandırıcı hizmet içi eğitimler vermek,
3. Özel eğitim, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi, özel gereksinimli bireylerin eğitimi için hizmet içi eğitimlerde ve çalıştayda eğitim materyalleri hazırlamak,
4. Avrupa'dan özel eğitim alanında uluslararası bilgi transferi sağlamak,
5. Özel eğitimde en iyi uygulamaları üniversite ve okullarla işbirliği yaparak geliştirmek,
6. Özel eğitim hakkında öğretmenlerde ve ailelerde seminerler aracılığıyla farkındalık artırmak,
7. Merkezimizin öğrenme ortamını geliştirmek.
Sonuçlar ve Çıktılar:
Çıktı - 1 Öğretmen eğitim programları
309 özel eğitim öğretmeni (BİLSEM öğretmenleri, genel eğitim öğretmenleri, özel eğitim uygulama okulları öğretmenleri, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri, öğretmen adayları) 81 gün eğitim almıştır.
Çıktı - 2 Seminerler
5 seminer düzenlenmiştir. Bunlar BİLSEM öğrencilerinin ailelerine, Dünya Çevre Günü'nde BİLSEM öğrencilerine ve BİLSEM öğretmenlerine yöneliktir. Öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin özel eğitim konusundaki farkındalığı artırıldı.
Çıktı - 3 Bir kütüphane
Kartal BİLSEM'de bir kütüphane kurulmuştur.
Çıktı - 4 " Eğitim materyallerinin ve ders planlarının tasarlanması "
Öğretmenler üstün yetenekliler eğitimi, kapsayıcı eğitim ve özel eğitim için 34 eğitim materyali ve ders planı tasarladı.
Çıktı - 5 Astronomi sınıfı ve Uzaktan Eğitim Stüdyosu Kurulumu
Kartal BİLSEM'de astronomi sınıfı ve Uzaktan Eğitim Merkezi stüdyosu kurulmuştur.
Çıktı - 6 Dünya Çevre Günü kutlaması
Dünya Çevre Günü kutlandı.
Çıktı - 7 Uluslararası Engelliler Günü kutlaması
Dünya Engelliler Günü'nde Özel Eğitim Uygulama Okullarında müzik ve sanat atölyeleri düzenlendi.
Çıktı- 8 Avusturya ve Finlandiya'da Çalışma Ziyaretleri
Avusturya ve Finlandiya'ya 2 çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Kartal Prof Dr. Şaban Teoman Duralı BİLSEM'den toplam 11 öğretmen gitti. 7 öğretmen Avusturya'ya ve 4 öğretmen Finlandiya'ya gitti.
Çıktı- 9 Çalıştaylar
Ders planları ve materyalleri tasarlama konusunda iki gün süren bir çalıştay düzenlenmiştir.
Bir gün süren 'Üstün yetenekliler eğitiminde kaliteyi artırmak için çözüm önerileri' çalıştayı düzenlenmiştir.
Çıktı- 10 Kitap yayınlama
Bir kitap ve bir e-kitap yayımlandı. 'Özel Eğitim İçin Yenilikçi Eğitim Metotları ve Materyalleri' 3.000 adet basıldı
Çıktı - 11 Eğitim videoları
Eğitim videoları bir youtube kanalında yayınlandı.


Genel Amacı
İstanbul'da özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkı sağlamak.

Özel Amacı
1. Özel yetenekli öğrencilerin, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi öğrencilerinin, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde kaliteyi artırmak,
2. Özel eğitim alanında çalışan 120 öğretmene özel yeteneklilerin eğitimi, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi konusunda eğitimler vermek, 140 öğretmene yeni beceriler kazandırıcı eğitimler vermek,
3. Özel eğitim, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi, özel gereksinimli bireylerin eğitimi için eğitimlerde ve çalıştayda eğitim materyalleri hazırlamak,
4. Avrupa'dan özel eğitim alanında uluslararası bilgi transferi sağlamak,
5. Özel eğitimde en iyi uygulamaları üniversite ve okullarla işbirliği yaparak geliştirmek,
6. Özel eğitim hakkında öğretmenlerde ve ailelerde seminerler aracılığıyla farkındalık artırmak,
7. Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezinin öğrenme ortamını geliştirmek.

Beklenen Sonuçlar
265 özel eğitim öğretmenine 85 gün eğitim verilecektir, öğretmenler eğitim materyalleri ve ders planları tasarlayacaklardır. 265 öğretmen özel eğitim konusunda Avrupa’daki en iyi uygulamaları öğrenecektir. Uzaktan eğitim programımızda eğitim videoları yayınlanacaktır. Özel eğitim için eğitim materyalleri ve örnek ders planları yayınlanacak ve İstanbul ve Türkiye’ye yaygınlaştırılacaktır. 100 aile bireyi özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını öğrenir. Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı BİLSEM’e kütüphane, astronomi laboratuarı ve uzaktan eğitim stüdyosu kurulacaktır. Kartal Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı BİLSEM’in 760 öğrencisi özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarını Uluslararası Engelli Bireyler Gününde anlayacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Özel gereksinimli öğrencilere, bütünleştirici eğitim kapsamındaki öğrencilere ve özel yetenekli öğrencilere eğitim veren yaklaşık 300 öğretmene eğitimler verdik.
Özel eğitim öğrencileri için yaklaşık 30 yeni ders planları ve eğitim materyalleri geliştirdik. Proje kitabı yayınladık. Uzaktan eğitim stüdyomuzda öğretmenlerimiz zenginleştirilmiş ders planlarını anlatan çekimler yaptı ve bunları yayınladık. 2 defa çalıştay yaptık. 2 gün süreli ilk çalıştayda öğretmenler özel eğitim için ders planları ve materyelleri tasarladı. İkinci çalıştayda Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminin Daha İleriye Götürülmesi için Çözüm Önerileri geliştirildi. Avusturya ve Finlandiya çalışma ziyaretleri yapıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Innovative Educational Methods and Materials for Special Education Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI BİLİM VE SANAT MERKEZİ
meltemogten@gmail.com Tel:2163534297 Faks:2163533297