Tüm Duyurular

Linkler
Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği
TREESP2.1.IQSES/088 We are Living Together (WeLive)
Proje Genel Bilgileri
“We are Living Together-(WeLive) / Birlikte Yaşıyoruz”
TREESP2.1.IQSES/P-03/88

“We are Living Together-(WeLive) / Birlikte Yaşıyoruz” projesi, Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneğinin koordinatörlüğünü yaptığı;
- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
- İstanbul Bizden sonra Eğitim Vakfının
proje ortağı olduğu bir AB projesidir.

Genel Amacı
The overall objective of our project is to contribute to the improvement of the quality of the inclusive education through the development of teachers' professional qualifications.

Öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi yoluyla bütünleştirme eğitiminin kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
Oc1: To increase the professional capacity of teachers related to inclusive education.
Oc2: Preparation of materials and platforms for teachers to be used in inclusive education.
Oc3: To increase the skills of the teachers to continue the education of the students with normal developmental and children with special education needs (SEN) in harmony.


Oc1: Öğretmenlerin bütünleştirme eğitimi ile ilgili mesleki kapasitesinin arttırılması
Oc2: Bütünleştirme eğitiminde kullanılmak üzere öğretmenlere yönelik materyal ve platformların hazırlanması.
Oc3: Öğretmenlerin, normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli öğrencilerin uyum içerisinde eğitimini sürdürmelerine yönelik becerilerinin arttırılması.

Beklenen Sonuçlar
Op1.1: Interactive inclusive education program was prepared for teachers.
Op1.2: A professional competence scale was developed for teachers.
Op1.3: IEP software was prepared to be used by teachers for children with SEN (IEP-Matic).
Op1.4: Teachers' capacities for preparing IEP increased.
Op2.1: Course animations were prepared for the use of teachers.
Op2.2: On-Line Integration Training Platform was developed.
Op3.1: A film for awareness on the educational experience of the student with SEN was prepared.
Op3.2: Illustrated story books were prepared for children with normal development and their families about the life experiences of children with SEN.

Op1.1: Öğretmenler için interaktif kaynaştırma eğitim programı hazırlandı.
Op1.2: Öğretmenler için mesleki yeterlilik ölçeği geliştirildi.
Op1.3: Özel gereksinimli çocuklar için öğretmenlerin kullanması için BEP yazılımı hazırlandı. (BEP-Matik).
Op1.4: Öğretmenlerin BEP hazırlama kapasiteleri artırıldı.
Op2.1: Öğretmenlerin kullanımı için ders animasyonları hazırlandı..
Op2.2: Online Eğitim Platformu geliştirildi.
Op3.1: Özel gereksinimli öğrencinin okul yaşantısına yönelik farkındalık filmi hazırlandı.
Op3.2: Normal gelişim gösteren çocuklar ve aileleri için özel gereksinimli çocukların yaşam deneyimlerini anlatan resimli hikaye kitapları hazırlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Op1.1: Interactive inclusive education program was prepared for teachers.
Op1.2: A professional competence scale was developed for teachers.
Op1.3: IEP software was prepared to be used by teachers for children with SEN (IEP-Matic).
Op1.4: Teachers' capacities for preparing IEP increased.
Op2.1: Course animations were prepared for the use of teachers.
Op2.2: On-Line Integration Training Platform was developed.
Op3.1: A film for awareness on the educational experience of the student with SEN was prepared.
Op3.2: Illustrated story books were prepared for children with normal development and their families about the life experiences of children with SEN.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği We are Living Together (WeLive) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ULUSLARARASI BÜYÜK EĞİTİMCİLER VE ÖZEL EĞİTİMCİLER DERNEĞİ(UBED)
mrtgurkan@gmail.com Tel:5058027169