Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/087 Enhancing Awareness, Knowledge and Competence of Parents and...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
standartlaştırılmış eğitim materyalleri ve yenilikçi ölçme ve değerlendirme araçları geliştirerek kapsayıcı eğitime yönelik özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Öğretmenlerin, işitme engelli öğrencilerin ailelerinin ve akranlarının ailelerinin farkındalık, bilgi ve yetkinliklerini artırmak olarak tanımlanmaktadır. Ailelerin ve özel eğitim öğretmenlerinin yanı sıra rehberlik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, meslek yüksekokulu öğretmenlerinin işitme engelli öğrencilerin özel eğitimi konusunda bir dizi online eğitimle kapasitelerini artırmayı hedefledik. Bu amacı gerçekleştirmek için işitme engelli öğrencilerin özel eğitimi ile ilgili çevrimiçi eğitim materyalleri geliştireceğiz. Bu eğitim materyallerini geliştirmeden önce TSL Eğitim ve Tercümanlık ulusal meslek standartlarını hazırlayacağız ve yeni geliştirilen bu standartları MYK tarafından onaylatacağız. Ülkemizde ve bölgemizde ilk defa projemiz ile belirlenecek olan bu standartlar, projemiz ile geliştirilecek eğitim materyallerini mevcut eğitim materyallerinden farklı kılan yenilikçi bir unsurdur. İşitme engelli öğrenciler için özel eğitimin önemi konusunda öğretmenlerin, ailelerin, öğrenci akranlarının ailelerinin ve okul müdürlerinin bilinçlendirilmesine yönelik online kursların yanı sıra etkinlikler düzenleyeceğiz.

Beklenen Sonuçlar
1-İşitme engelli öğrencilere yönelik özel eğitim ve/veya kaynaştırma eğitiminin kalitesi artırıldı,
2-TSL Eğitimi ve Tercümanlığın ulusal mesleki yeterlilikleri standart hale getirildi,
3-İşitme engelli öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinin yetkinlikleri artırıldı,
4- Dijital online eğitim kurslarına erişim kolaylaştırıldı,
5-İşitme engelli öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinin bilgi düzeyleri artırıldı,
6- Yenilikçi ölçme ve değerlendirme aracı geliştirildi,
7-Hem işitme engelliler hem de işitme engelliler için özel eğitim ve TSL eğitimlerine ilgi ve farkındalık artırıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1-Projenin çıktıları
2-TSL Eğitimi ve Tercümanlığın ulusal mesleki yeterlilikleri standart hale getirildi,
3-İşitme engelli öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinin yetkinlikleri artırıldı,
4- Dijital online eğitim kurslarına erişim kolaylaştırıldı,
5-İşitme engelli öğrencilerin öğretmenleri ve ailelerinin bilgi düzeyleri artırıldı,
6- Yenilikçi ölçme ve değerlendirme aracı geliştirildi,
7-Hem işitme engelliler hem de işitme engelliler için özel eğitim ve TSL eğitimlerine ilgi ve farkındalık artırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Enhancing Awareness, Knowledge and Competence of Parents and Teachers of Hearing Impaired Students Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 DÜNYA İŞİTME ENGELLİLER VE ENGELLİLER FEDERASYONU
gulaycengiz@gmail.com Tel:3122292626 Faks:3333333333