Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/085 My Inclusive School
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bu projenin genel amacı, gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bu çağrı tekliflerinin özel amacı ile doğrudan uyum içindedir. Türkiye’deki okullarda bütünleştirici eğitim uygulamalarının kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve bu çalışmanın özel hedefinin bir kısmının gerçekleştirilmesine hizmet edecektir.

Özel Amacı
Bütünleştirici eğitime yönelik özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik teklifler için bu projenin özel amacı, eylemin genel amacı ile uyumlu olarak ‘Siirt’te 300 devlet ilköğretim okulunda ve Batman’da 392 devlet ilköğretim okulunda bütünleştirici eğitim uygulamalarının kalitesinin artırılmasıdır. Proje, Siirt ve Batman illerinde ilkokul düzeyinde bütünleştirici eğitimin kalitesinin artırılmasına odaklanacak. Bu sayede, uzun vadede eylemin genel amacına hizmet eden bir adım olacaktır.Proje, teklif çağrısının özel amacı ile uyumlu olmakla birlikte, uzun vadede ‘eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması’ olan teklif çağrısının genel amacının gerçekleştirilmesine de hizmet edecektir. Proje, bu teklif çağrısının ilk üç önceliğine odaklanacaktır: “Özel eğitim ve/veya bütünleştirici eğitim alanındaki öğretmenlerin kapasitelerinin eğitimlerle artırılması” , Özel eğitim ve/veya bütünleştirici eğitimi ile ilgili eğitim materyallerinin hazırlanması ve ‘Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim ve/veya bütünleştirici eğitimi konusunda farkındalıklarının artırılması’dır.

Beklenen Sonuçlar
Siirt'te 300 resmi ilköğretim okulunda ve Batman'da 392 resmi ilköğretim okulunda bütünleştirici eğitim uygulamalarının kalitesinin artırılması,
Okulların etkin kullanımına ilişkin mevcut durumu raporlamak,
Özel gereksinimli öğrencilerin 400 velisine ve akranlarına, bütünleştirici eğitimin kalitesine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda eğitim vererek ailelerin bilinçlendirilmesi,
Eylemin ara raporu ve nihai raporu,
Bütünleştirici Okul İkliminin Oluşturulması eğitim içeriği/programı,
200 İlkokul yönetim personeline bütünleştirici okul ikliminin oluşturulması konusunda eğitim verilmesi,
1 Bütünleştirici Eğitim Rehberi,
Siirt'teki ilköğretim okullarının destekleyici eğitim odalarına ilişkin mevcut durum raporu,
2 adet model destekleyici eğitim odası döşenmesi (Siirt ve Batman,
eğitim odasının kurulmasına ilişkin 1 rapor)
İlkokul öğretmenleri için bütünleştirici eğitimde mevcut destek modelleri hakkında 1 eğitim içeriği/programı,
Siirt ve Batman'da 400 ilkokul öğretmeni bütünleştirici eğitimde güncel destek modelleri konusunda eğitim verilmesi,
Siirt ve Batman'da 400 öğretmene ilkokulda bütünleştirici eğitimde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri konusunda eğitim
400 veli seminer alması,
1 web sitesi, 1 e-öğrenme platformu ve e-materyal


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği My Inclusive School Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 SİİRT ÜNİVERSİTESİ
mustafa.kahyaoglu56@gmail.com Tel:4842121111 Faks:4842231998