Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/038 Qualified Children with Qualified Instructors Project
Proje Genel Bilgileri
TREESP2.1.IQSES/038 NOLU NİTELİKLİ EĞİTMENLERLE NİTELİKLİ ÇOCUKLAR PROJESİ
Projemizin genel amacı; Özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve uygulanabilirliğinin arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Proje faaliyetlerimizden eğiticinin eğitimi, ailelerin bilinçlendirilmesi, özel eğitim destek odalarının hazırlanması ile eğitim hizmetlerinin kalitesinin artması beklenmektedir.
Projenin özel amacı;
1-Öğretmenlerin özel eğitim alanındaki kapasitelerinin arttırılması,
2-Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim konusundaki farkındalığının arttırılması,
3- Özel eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik destek odaları hazırlanması özel hedeflerimizi oluşturmaktadır.
Projemiz; Özel eğitim ve / veya kaynaştırma eğitimi alanlarındaki öğretmenlerin eğitimlerle kapasitesini artırmak. Özel eğitim ve / veya kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin farkındalığının artırılması önceliklerine katkı sağlayacaktır.
1- 3 kişilik proje ekibi oluşturuldu.
2- 1 adet proje ofisi ve iç tefrişatı yapıldı
3-120 öğretmenden oluşan hedef grup belirlendi
4-8 kişilik eğitici kadrosu belirlendi
5-1 adet yurt dışı yerinde izleme gezisi düzenlendi
6-1 adet destek odası kuruldu ve tefrişatı yapıldı
7-Proje ortağı Gödene TOKİ İmam Hatip Ortaokuluna ait 1 adet destek odası tefrişatı yapıldı
8-Destek odaları için demirbaş alımları ve eğitim materyalleri alımları yapıldı
9- 2 adet tanıtım tabelası 100 adet afiş, 2000 adet broşür, 2 adet kırlangıç, 1000 adet bloknot, 1000 adet kalem hazırlandı ve görünürlük faaliyeti yerine getirildi,
10-120 öğretmene özel eğitim alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim verildi
11-264 kişide oluşan öğrenci ebeveynlerine danışmanlık hizmeti verildi
12-132 özel eğitim alan çocukların fotoğraf çekmeleri sağlandı
13-1 adet fotoğraf sergisi açıldı.
14-1 adet kapanış toplantısı yapıldı
15-Proje raporları hazırlandı
Genel Amacı
Projenin genel amacı; Özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve uygulanabilirliğinin arttırılmasına katkı sağlamaktır.
Proje faaliyetlerimizden eğiticinin eğitimi, ailelerin bilinçlendirilmesi, özel eğitim destek odalarının hazırlanması ile eğitim hizmetlerinin kalitesinin artması beklenmektedir.
The general aim of the project; To contribute to increasing the quality and applicability of special education services.
It is expected that the quality of education services will increase with the training of the trainer, the awareness of the families, the preparation of special education support rooms from our project activities.

Özel Amacı
Projenin özel amacı;
1-Öğretmenlerin özel eğitim alanındaki kapasitelerinin arttırılması,
2-Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim konusundaki farkındalığının arttırılması,
3- Özel eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik destek odaları hazırlanması özel hedeflerimizi oluşturmaktadır.
Projemiz; Özel eğitim ve / veya kaynaştırma eğitimi alanlarındaki öğretmenlerin eğitimlerle kapasitesini artırmak. Özel eğitim ve / veya kaynaştırma eğitimi konusunda öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin farkındalığının artırılması önceliklerine katkı sağlayacaktır.

Beklenen Sonuçlar
• 4 kişilik proje ekibi oluşturulması
• 1 adet Proje Ofisi Kurulması,
• 1 adet proje ofisi ve iç tefrişatı yapılması
• 1 adet tanıtım tabelası 100 adet afiş, 2000 adet broşür, 2 adet kırlangıç, 1000 adet bloknot,1000 adet kalem hazırlanması ve görünürlük faaliyetinin yerine getirilmesi,
• 120 öğretmenden oluşan hedef grup belirlenmesi,
• 132 özel ve kapsayıcı eğitim öğrencisinin belirlenmesi,
• 8 kişilik eğitici kadrosu belirlenmesi,
• 1 adet yurt dışı yerinde izleme gezisi düzenlenmesi,
• 120 öğretmene özel eğitim alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim verilmesi,
• 264 kişide oluşan öğrenci ebeveynlerine Aile bilgilendirme seminerleri verilmesi,
• 264 kişide oluşan öğrenci ebeveynlerine danışmanlık hizmeti verilmesi,
• 1 adet destek odası kurulması ve tefrişatı yapılması,
• Proje ortağı Gödene TOKİ İmam Hatip Ortaokuluna ait 1 adet destek odası tefrişatı yapılması,
• Destek odaları için demirbaş alımları ve eğitim materyalleri alımları yapılması,
• 7 kişilik eğitici kadrosu belirlenmesi,
• 1 adet yurt dışı yerinde uygulama gezisi düzenlenmesi,
• 132 özel eğitim alan çocukların fotoğraf çekimi gezi etkinliği düzenlenmesi,
• 1 adet kapanış toplantısı ve fotoğraf sergisi düzenlenmesi,
• Proje raporları hazırlanması,

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemiz kapsamında eğitim,seminer,danışmanlıklar ve özel eğitim sınıfları özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamış,hibe programı sorunlarına etkili olmuştur.
132 öğrenci,148 öğretmen eğitime,132 öğrenci,264 ebeveyn ve 148 öğretmenden oluşan 544 kişi topluma kazandırılmış, 1 proje asistanı çalıştırılarak istihdama katkı sağlanmıştır.
Eğitim alan eğiticilerin ve ebeveynlerin özel ve kapsayıcı eğitim öğrencilerine karşı farkındalıkları olmuştur. Proje Verilen eğitim, seminer ,danışmanlık ve özel eğitim odaları ile çarpan etkisi artmış ve proje sürdürülebilirliği sağlanmıştır.Tanıtım ve kapanış toplantıları ile diğer eğitim kurumlarına ilham kaynağı olmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Qualified Children with Qualified Instructors Project Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 ZAFER ORTAOKULU
meramzaferoo@gmail.com Tel:3323573183 Faks:3323580708,
meramzafer.meb.k12.tr