Tüm Duyurular

TREESP2.1.IQSES/004 Yes to High Quality of Instruction for the Special Education...
Proje Genel Bilgileri
Bu projenin temel amacı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ORGM) bünyesinde özel yetenekli öğrencilerle çalışan bilim sanat merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreci içerisinde, eğitim bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerinin arttırılması ve bu süreç içerisinde yenilikçi yaklaşımları uygulamalı olarak kullanabilmelerini sağlayarak bu konudaki farkındalıklarının artırılmasıdır. Buna ek olarak bu projede eğitim bilimleri alanında özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap edebilecek yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin bilim sanat merkezlerinde uygulanıyor olan programlara yaygınlaştırılması ve bu sayede özel yetenekli bireylerin eğitim süreçlerinin, atölye ortamlarının, materyal kullanımlarının zenginleştirilip farklılaştırılması ve paydaş gruplar arasında özel eğitim alanında kapsayıcı eğitim ile ilgili farkındalıkların artırılması hedeflenmektedir.

Bu projede eğitim bilimleri alanında özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap edebilecek yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin bilim sanat merkezlerinde uygulanıyor olan programlara yaygınlaştırılması ve bu sayede özel yetenekli bireylerin eğitim süreçlerinin, atölye ortamlarının, materyal kullanımlarının zenginleştirilip farklılaştırılması ve paydaş gruplar arasında özel eğitim alanında kapsayıcı eğitim ile ilgili farkındalıkların artırılması hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Bu projenin temel amacı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ORGM) bünyesinde özel yetenekli öğrencilerle çalışan bilim sanat merkezi öğretmenlerinin eğitim-öğretim süreci içerisinde, eğitim bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerinin arttırılması ve bu süreç içerisinde yenilikçi yaklaşımları uygulamalı olarak kullanabilmelerini sağlayarak bu konudaki farkındalıklarının artırılmasıdır.

Özel Amacı
Bu projede eğitim bilimleri alanında özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap edebilecek yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin bilim sanat merkezlerinde uygulanıyor olan programlara yaygınlaştırılması ve bu sayede özel yetenekli bireylerin eğitim süreçlerinin, atölye ortamlarının, materyal kullanımlarının zenginleştirilip farklılaştırılması ve paydaş gruplar arasında özel eğitim alanında kapsayıcı eğitim ile ilgili farkındalıkların artırılması hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
*Öğretmenlerin özel eğitim ve kapsayıcı eğitim alanındaki kapasitelerinin projede verilecek eğitim ile arttırılması
*Özel eğitime ve kapsayıcı eğitime ilişkin eğitim materyallerinin ve atölyelerin hazırlanması
*Öğretmenlerin, ailelerin, okul yöneticilerinin özel eğitim ve kapsayıcı eğitim konusundaki farkındalığının arttırılması
*Özel eğitim ve kapsayıcı eğitim ile ilgili ağlar ve ortaklık mekanizmaları oluşturmak ve geliştirmek


Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında eğitim alan 36 öğretmen illerinde de aynı eğitimleri resmi izinler aracılığıyla yaygınlaştırmışlardır. Buna ek olarak proje ekibi ile bütünleştirici eğitimin hüküm sürdüğü Finlandiya’da da uluslararası bir eğitim alınmıştır. Tüm paydaşların bir araya gelerek faydalanması ve proje yaygınlaştırmasının da yapılması için kurulan e-platform aracılığı ile de hem yüz yüze hem çevrim içi olarak eğitimler alınması sağlanarak toplamda 5073 öğretmene, 85818 veliye ulaşılmıştır. Kurulan atölyelerde öğrencilerin ortama göre edindiği kazanımların olumlu yönde farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yes to High Quality of Instruction for the Special Education! Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2022 ETİMESGUT BİLİM SANAT MERKEZİ
etimesgutbilsem@gmail.com Tel:5058407749 Faks:3122822124,ozelvekapsayiciegitim.com