Muğla Eğitimlerine Başlanıyor Albüm
17 Haziran 2022 Cuma, Muğla
Muğla Eğitimlerine Başlanıyor

Muğla Valimiz Sn. Orhan TAVLI'nın teşrifleri ile TÜMMER - Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer İşletmeciliği Projemizin tanıtım etkinliği - Muğla Demircioğlu Park Hotel'de gerçekleşti. Akabinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı” kapsamında, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli Mermer Ocak İşletmeciliği (TÜMMER Projesi) adlı ve TREESP1.1OHSMS/P-03/60 sözleşme numaralı projemizin Muğla eğitimleri başlanmıştır.